Контраст
Шрифт
Службова підготовка

тест

Наказ МВС від 15.06.2017 № 511 Про затвердження Порядку організації службової підготовки

Наказ МВС 511 Додаток 1 

Наказ МВС 511 Додаток 2 

Наказ МВС 511 Додаток 3 

Наказ МВС 511 Додаток 4 

Наказ МВС 511 Додаток 5 

Наказ МВС 511 Додаток 6 

Наказ МВС 511 Додаток 7 

Наказ МВС 511 Додаток 8 

Наказ МВС 511 Додаток 9   

 

Наказ МВС від  23.07.2018  № 626 Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки 

 

Наказ МВС від  09.08.2022  № 486 Про затвердження Змін до Порядку організації службової підготовки 

 

Наказ МВС від 26.05.2020 № 412 Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

 

Наказ ГУ від 19.08.2022  № НС-260/64 Про організацію службової паідготовки на 2022-2023 навчальний рік  

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 1 склад груп Головного управління

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 2 склад груп РУ,ДПРЗ,АРЗ 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 3 календарний план 1,2,3,4,5,6 навчальних груп  

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 4 календарний план 8,9 навчальні групи 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 5 календарний план диспетчера та 7 навчальної групи 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 6 календарний план ДПРЗ, АРЗ СП, РУ

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 7 тематичний план 1,2,3,4,5,6 навчальних груп 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 8 тематичний план 8,9 навчальні групи 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 9 тематичний план 7 навчальна група 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 10 самостійна підготовка підмінних диспетчерів 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 11 графік занять в ТДК 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 12 графік додаткових нормативів СП для ГУ 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 13 графік ТСН (взірець) 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 14 графік додаткових НПЗ (взірець) 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 15 графік нормативів СП (взірець) 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 16 графік нормативів РХЗ (взірець) 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 17 ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ) 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 18 ВІДОМІСТЬ проведення занять 

Наказ ГУ № НС-260/64 Додаток 19 ЗВІТ по матеріально-технічній базі підрозділу (взірець) 

 

Дидактичні матеріали

 Особовий склад який не залучається до оперативних дій

1. Автоматизовані системи управління і комп’ютерні мережі та їх практичне використання в управлінні органами та підрозділами цивільного захисту 

2. Вимоги керівних документів з організації, безпеки польотів і використання повітряного простору при застосуванні безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів)

3. Відомча електронна поштова системи. Порядок використання інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, використання та облік комп’ютерних програм 

4. Основні заходи запобігання забруднення водних джерел в органах та підрозділах ДСНС 

5. Організація та здійснення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, щодо яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій 

6. Організація та забезпечення заходів технічного захисту інформації. Захист інформації в телекомунікаційних, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС 

7. Організація проведення евакуаційних заходів. Види евакуації, утворення регіональних, місцевих та об’єктових органів з евакуації, планування евакуації 

8. Основи організації і забезпечення зв’язку в органах та підрозділах цивільного захисту ДСНС. Тактико-технічні характеристики, загальна будова і правила експлуатації штатних засобів зв’язку 

9. Основні положення Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах ОРС ЦЗ 

10. Порядок організації і забезпечення безпеки дорожнього руху України 

11. Порядок організації навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту 

12. Порядок організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Контроль за її станом 

13. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту 

14. Правові основи мобілізаційної підготовки. Основні положення щодо планування потреб ДСНС та відпрацювання плану праці і кадрів на особливий період 

15. Програмно-апаратний комплекс оповіщення особового складу. Організація оповіщення та зв’язку у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій 

16. Організація та забезпечення заходів технічного захисту інформації. Захист інформації в телекомунікаційних, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС 

 Особовий склад який залучається до оперативних дій 

1. Види аварійно-рятувальної, спеціальної техніки та обладнання, якими оснащуються підрозділи цивільного захисту 

2. Класифікація вибухонебезпечних предметів, їх ідентифікація за характерними ознаками 

3. Облік та реєстрація надзвичайних ситуацій (подій) та пожеж, контроль за виконанням заходів щодо ліквідації їх наслідків. Класифікатор надзвичайних ситуацій 

4. Оперативна обстановка в зоні відповідальності. Порядок залучення сил та засобів підпорядкованих підрозділів цивільного захисту та підрозділів цивільного захисту інших територіальних органів відповідно до плану взаємодії 

5. Організація виконання заходів та основні документи з планування приведення органів та підрозділів цивільного захисту у готовність до реагування на загрозу виникнення або вчинення терористичного акту 

6. Організація передачі інформації 

7. Організація передачі інформації з місця ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

8. Організація реагування на НС склад та завдання Штабу 

9. Організація реагування на надзвичайні ситуації, склад та завдання штабу у з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня

10. Організація роботи оперативно-чергових служб (оперативно-координаційних центрів) органів та підрозділів цивільного захисту, підрозділів центрального підпорядкування

11. Організація роботи ОЧС (ОКЦ) 

12. Організація та порядок функціонування Оперативно-диспетчерскої  служби гарнізону та пункту зв’язку частини  

13. Основні положення Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служби в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС 

14. Основні положення Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

15. Перелік та порядок ведення службової документації пункту зв’язку 

16. Організація газодимозахисної служби в підрозділах ЦЗ. Особливості роботи у ЗІЗОД під час виконання газодимозахисниками спеціальних аварійно-рятувальних робіт. Основні вимоги з питань безпеки праці під час роботи в ЗІЗОД 

17. Облік та реєстрація надзвичайних ситуацій (подій) та пожеж, контроль за виконанням заходів щодо ліквідації їх наслідків. Класифікатор надзвичайних ситуацій 

18. Положення про оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС, про відділення чергових підрозділів центрального підпорядкування ДСНС, закладів освіти цивільного захисту 

19. Порядок взаємодії сил із службами цивільного захисту, органами влади, аварійно-рятувальними та комунальними службами, підрозділами інших гарнізонів служби, транскордонна взаємодія

20. Порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів 

21. Порядок інформування про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій на території регіону 

22. Порядок інформування про НС 

23. Порядок інформування про надзвичайні ситуації та події оперативно-чергової служби ДСНС. Термінові та строкові донесення з питань цивільного захисту 

24. Порядок формування зведених загонів ДСНС для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння складних пожеж. Управління зведеним загоном 

25. Порядок формування зведених загонів ДСНС для ліквідації наслідків НС та гасіння складних пожеж 

26. Прийом, реєстрація й опрацювання повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій 

Пошуково рятувальне відділення

1. Види печер. Особливості спелеомаршрутів та організація тривалого перебування у печерах, орієнтування у печерах і топографічна зйомка під землею, умовні позначення

2. Вимоги правил безпеки праці під час проведення аварійно-рятувальних  та інших невідкладних робіт 

3. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження хребта. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму голови (черепно-мозкова травма). Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на пошкодження живота 

4. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на травму грудної клітки. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на перелом кісток кінцівок 

5. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при укусах тварин та комах. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при підозрі на шок 

6. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим у разі раптової зупинки серця. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при серцевому нападі. Порядок проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора 

7. Спеціальний одяг і спорядження для пересування гірською місцевістю. Основні характеристики, призначення, правила використання і догляд за ним 

8. Топографічні карти та умовні позначення. Читання топографічної карти та складання схеми маршруту, орієнтування на місцевості за допомогою карти, компасу, місцевих предметів та засобів супутникової навігації (GPS). Визначення сторін горизонту за місцевими ознаками за допомогою годинника та небесних світил, методика визначення місць знаходження, орієнтування за сукупністю ознак, рух за азимутом 

Група водолазно-рятувальних робіт

1. Будова та принцип дії водолазного спорядження й обладнання 

2. Види водолазних спусків за глибиною та за призначенням 

3. Надання допомоги аварійному водолазу 

4. Основні вимоги керівних документів до організації і виконання водолазних спусків і робіт. Водолазні аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. Організація і виконання водолазних підводно-технічних робіт  

5. Охорона праці під час несення служби. Основні вимоги з ОП під час проведення водолазних робіт. Призначення та основні тактико-технічні характеристики техніки та обладнання, які знаходяться на оснащенні водолазного підрозділу. Суднопідіймальні роботи» 

6. Підготовка і обладнання місця водолазного спуску, робоча перевірка водолазного спорядження і спуск водолаза  

7. Порядок отримання допуску до виконання водолазних спусків. Обов’язки осіб, які беруть участь у проведенні водолазних спусків і робіт 

8. Принципи роботи водолазного спорядження (редуктора, регулятора тиску першого та другого ступенів, вентиля, легеневого автомату, інфлятора тощо) яке знаходиться на оснащені водолазного підрозділу 

9. Принципи роботи водолазного спорядження (редуктора, регулятора тиску першого та другого ступенів, вентиля, легеневого автомату, інфлятора тощо) яке знаходиться на оснащені водолазного підрозділу 

10. Організація водолазних спусків і робіт 

Кінологічне відділення

1. Безпека праці під час несення служби. Основні вимоги з безпеки праці під робіт з собаками 

2. Анатомія і фізіологія собаки 

3. Правила застосування подразників під час дресирування службових собак 

4. Безумовні та умовні рефлекси 

5. Фізіологічні основи дресирування. Фактори, що впливають на поведінку службового собаки. Зовнішні форми прояву поведінки (пози і міміка) 

6. Підготовка службових собак, основні елементи курсу загального та  спеціального дресирування 

7. Способи і порядок ведення пошукових робіт із залученням службових собак. Забезпечення службових собак під час проведення пошуково-рятувальних робіт 

 

 

Пошуково рятувальне відділення

1. В'язання основних груп вузлів  -  Додаток до Методичної розробки ”В'язання основних груп вузлів”

2. Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію  

3. Збір за сигналом “ТРИВОГА” 

4. Надягання індивідуальної страхувальної системи 

5. Організація крутопохилої переправи 

6. Підйом потерпілого на висоту 15 м. 

7. Спуск потерпілого з висоти 15 м. 

8. Підйом рятувальника на висоту 15 м. 

9. Спуск рятувальника з висоти 15 м. 

Група водолазно-рятувальних робіт

1. Пірнання у довжину без спорядження 

2. Плавання на дистанцію 100 м змішаним стилем  

3. Утримування себе на поверхні води без допомоги рук 

4. Плавання на дистанцію 250 м вільним стилем у комплекті спорядження №1 (ласти, маска, трубка) 

Група піротехнічних робіт

1. Виготовлення подовженого заряду 

2. Виготовлення подовженого заряду 

3. Виявлення боєприпаса у грунті 

Кінологічне відділення

1. Пошук постраждалого по сліду (рівень А)  

2. Пошук постраждалого у техногенному завалі (рівень А)  

3. Пошук постраждалого у лісі (рівень А) 

 

 Особовий склад який залучається до оперативних дій 

1. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій унаслідок руйнування будівель і споруд. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у будівлях підвищеної поверховості та висотних будівлях 

2. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин. Визначення режимів робіт особового складу у зоні хімічного забруднення. Основні види небезпечних хімічних речовин. Маркування та знаки небезпеки небезпечних вантажів 

3. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у природних екосистемах (лісових пожеж, торф’яних полях і родовищах, зокрема в степовій зони та заплавах річок). Порядок використання безпілотних літальних апаратів 

4. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у природних екосистемах (лісових пожеж, торф’яних полях і родовищах, зокрема в степовій зоні та заплавах річок). Порядок використання безпілотних літальних апаратів 

5. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у природних екосистемах (лісових пожеж, торф’яних полях і родовищах, зокрема в степовій зоні та заплавах річок). Порядок використання безпілотних літальних апаратів 

6. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у природних екосистемах (лісових пожеж, торф’яних полях і родовищах, зокрема в степовій зоні та заплавах річок). Порядок використання безпілотних літальних апаратів 

7. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у природних екосистемах (лісових пожеж, торф’яних полях і родовищах, зокрема в степовій зоні та заплавах річок). Порядок використання безпілотних літальних апаратів 

8. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при      виробничих аваріях із радіаційним забрудненням, при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин, при епідемії, епізоотії та епіфітотії. Визначення режимів робіт особового складу 

9. Організація взаємодії сил і засобів органів та підрозділів цивільного захисту, органів влади, аварійно-рятувальних та комунальних служб під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, гасіння пожеж 

10. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при виробничих аваріях із радіаційним забрудненням, при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин, при епідемії, епізоотії та епіфітотії. Визначення режимів робіт особового складом 

11. Організація роботи Штабу на пожежі: завдання, функції, склад, види оперативно-технічної і звітної документації. Керівник (начальник) Штабу. Оперативні дільниці на пожежі 

12. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при виробничих аваріях із радіаційним забрудненням, при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин, при епідемії, епізоотії та епіфітотії. Визначення режимів робіт особового складу 

13. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин. Визначення режимів робіт особового складу у зоні хімічного забруднення. Основні види небезпечних хімічних речовин. Маркування та знаки небезпеки небезпечних вантажів 

14. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із повінню (паводком, катастрофічним затопленням) та інших невідкладних підчас ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з аварією на водному транспорті 

15. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із повінню (паводком, катастрофічним затопленням) та інших невідкладних підчас ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з аварією на водному транспорті 

16. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при      виробничих аваріях із радіаційним забрудненням, при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин, при епідемії, епізоотії та епіфітотії. Визначення режимів робіт особового складу 

17. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій унаслідок руйнування будівель і споруд. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у будівлях підвищеної поверховості та висотних будинках 

18. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій унаслідок руйнування будівель і споруд. Дії пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж у будівлях підвищеної поверховості та висотних будинках 

19. Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при виробничих аваріях із радіаційним забрудненням, при аваріях з витоком небезпечних хімічних речовин, при епідемії, епізоотії та епіфітотії 

Пошуково рятувальне відділення

1. Керівник пошуково-рятувальної групи. Пошуково-рятувальна група. План проведення пошуково-рятувальних робіт. Види, методи та тривалість пошуково-рятувальних робіт. Пошуково-рятувальна група. Порядок прийняття рішення щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних (рятувальних заходів) робіт, методика визначення найбільш пріоритетних напрямів для пошуку постраждалих 

2. Організація і порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних (рятувальних заходів) робіт на об’єктах туристичних відвідувань  

3. Поняття про карстові печери, особливості пересування по печерному рельєфу 

Група водолазно-рятувальних робіт

1. Будова та принцип дії водолазного спорядження й обладнання 

2. Водолазні аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи 

3. Засоби зв’язку й спостерігання. Умовні сигнали зв’язку з водолазами та візуальний зв’язок з водолазами 

4. Надання допомоги аварійному водолазу 

5. Підготовка і обладнання місця водолазного спуску, робоча перевірка водолазного спорядження і спуск водолаза 

6. Фізичні та фізіологічні основи життєдіяльності людини при нормальному тиску та під водою. Професійні та непрофесійні захворювання водолазів їх причини виникнення. Надання домедичної допомоги при захворюваннях водолазів та заходи щодо запобігання їх виникненню  

Група піротехнічних робіт

1. Електричний і вогневий способи підривання 

2. Організація розмінування місцевості 

3. Пошук, знешкодження і знищення ВНП. Підривні роботи. Заходи безпеки під час проведення підривних робіт 

4. Призначення, ТТХ, принцип та порядок роботи засобів пошуку ВНП 

5. Проведення спеціальних та інших вибухових робіт. Підривання конструкцій з детонацією

Кінологічне відділення

1. МР 2022 ПП Тактика проведення пошуково-рятувальних та інших невідкладних роб 

2. МР 2022 ТП Порядок залучення кінологічних підрозділів під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт