Контраст
Шрифт

Історія

Історія пожежно-рятувальної справи Тернопільщини

На територiї захiдних областей України, якi з 1795 року входили до складу Австроугорської iмперiї, до 1863 року пожежної охорони, як такої не iснувало. Вiдповiдальнiсть по гасiнню пожеж покладалась на гiмнастично-спортивнi товариства "Сiч" та "Сокiл", на озброєннi яких знаходились ручнi помпи австрiйського виробництва типу "Челлендж".

Тiльки в 1865 роцi в малопольщi органiзується перша пожежна охорона в м. Краковi, яка пiзнiше була узаконена державною владою це сталося випадково. В Кракiв приїхав цiсар Францiшек Юзеф 1, якого зустрiчала i добровiльна пожежна охорона.

Австрiйський державний дiяч зацiкавився цiєю органiзацiєю. Про складне положення пожежної охорони Францiшека Юзефа 1 проiнформував тодiшнiй намiсник Галиччини граф Агенор Голуховський. Завдяки йому вiд 1865 року було узаконено iснування пожежної охорони. Вiн добився вiд уряду затвердження статуту пожежної охорони та нормальної її органiзацiї. Iншими словами, вiн став iнiцiатором законного iснування пожежних команд.

В iнтересах пожежної безпеки iнiцiативу органiзацiї пожежних команд взяло на себе "Кракiвське товариство взаємних забезпечень".  З цього часу кiлькiсть пожежних команд швидко зростає. Однi з перших команд були органiзованi в м. Городку поблизу Львова, м. Тирновi, м. Вадовiце, м. Станiславi, м. Львовi, м. Бохiї, м. Бродах, м. Перемишлi, м. Самборi. Протягом семи рокiв з 1865 по 1872 роки на Галиччинi нараховується 30 пожежних команд. Кожна команда дiяла згiдно власних правил. Тому в 1872 роцi виникла необхiднiсть створити союз, який би регулював роботу органiв пожежної охорони.

На з'їздi, який вiдбувся 25 серпня 1872 року в м. Величцi було створено союз, опрацьовано статут i розпочато роботу по його затвердженню. Протягом наступних рокiв прийнятi рiшення не виконувались. Даремно очiкуючи, Львiвська добровiльна пожежна охорона в 1874 роцi доручила виконання рiшень союзу члену керiвництва Генрiху Реваховичу, редактору "Львiвського кур'єра".  З цього часу справа посунулась вперед i 6 вересня 1875 року було створено органiзацiю пiд назвою "Крайовий союз добровiльної пожежної охорони королiвства Галiцiї Людомерiї з великим Кракiвським князiвством".

Пiсля затвердження статуту 30 вересня 1875 року у Львовi вiдбувся перший формальний з'їзд. В ньому взяло участь 57 делегацiй iснуючих добровiльних пожежних команд, з яких чотири мiськi: м. Львова, м. Перемишля, м. Кракова i з Тернополя. Всього на з'їздi було 306 делегатiв. Делегати обрали керiвництво.

В 1914 роцi пожежники були мобiлiзованi в бойовий вiддiл Польського легiону, яким командував член Керiвної Ради    Союзу пожежних полковник Карель Бачинський.

В 1925 роцi на честь 50-рiччя iснування малопольського Союзу пожежної охорони в м. Львовi вiдбувся 18-й загальнодержавний з'їзд пожежних. В роботi з'їзду взяли участь 5 тисяч пожежних делегатiв. На полiгонi у м. Сокалi були проведенi показовi навчання пожежних. Тут було зiбрано понад 20 тисяч чоловiк. Були навiть закордоннi делегацiї. В 1926 роцi в Тернопiльському воєводствi (областi) створюється пожежний iнструкторат при Малопольському Союзi пожежної охорони, а в 1928 роцi iнструкторат пожежництва, для якого Малопольський Союз пожежної охорони видiлив окреме бюро разом з персоналом помiчникiв. Цього ж року на 20 з'їздi, який проходив в м. Бережанах Тернопiльського воєводства змiнено статут i обрано президента.

В Тернопiльському воєводствi вiдбувся з'їзд працiвникiв пожежної охорони. З початку утворення пожежної охорони на Тернопiллi було 22 районних з'їзди.

До 1939 року в Тернопiльськiй областi нараховувалося 670 добровiльних пожежних команд з особовим складом 10945 чоловiк.  Найкращий стан пожежної охорони на Тернопiльщинi по кiлькостi команд був до 1939 року:

 • 1920 рiк - 29 команд 578 чоловiк;
 • 1921 рiк - 30 команд 596 чоловiк;
 • 1922 рiк - 30 команд 576 чоловiк;
 • 1923 рiк - 30 команд 576 чоловiк;
 • 1924 рiк - 32 команди 625 чоловiк;
 • 1925 рiк - 49 команд 1026 чоловiк;
 • 1926 рiк - 88 команд 1786 чоловiк;
 • 1927 рiк - 260 команд 4366 чоловiк;
 • 1928 рiк - 391 команда 6609 чоловiк;
 • 1929 рiк - 457 команд 7761 чоловiк;
 • 1930 рiк - 670 команд 10945 чоловiк;

На той час пожежнi пiдроздiли Тернопiлля були озброєннi ручними та паровими насосами, бочковозами на кiннiй тязi.

За радянських часiв Тернопiльська мiська пожежна охорона сформована у вереснi 1939 року на базi пожежної команди Польщi, яка дислокувалась по вул. Червоноармiйськiй, в спецiально побудованому пожежному депо. Всього особового складу налiчувалося 70 чоловiк. На озброєннi перша пожежна команда мала двi автоцистерни "Фiат", автонасос "Шкода", вантажний та легковий автомобiлi.

В жовтнi 1939 року сформована друга пожежна команда по вул. Котляревського, яка мiстилася в пристосованому примiщенi. Друга пожежна частина налiчувала особового складу 34 чоловiки, а на озброєннi мала лише автонасос "Шкода".

В липнi 1941 року пожежнi команди були евакуйованi в схiднi областi СРСР, а в березнi 1944 року, пiсля визволеня Тернополя, знову була органiзована пожежна охорона на базi пожежної частини по вул. Котляревського, примiщення пожежного депо першої частини на той час були повнiстю зруйнованi. До 1944 року особовий склад частини нараховував 104 чоловiки, а на озброєннi були два автонасоси, два бочковози на кiннiй тязi та вантажний автомобiль, на якому була встановлена мотопомпа "Леополiс". Така технiка була на озброєннi Тернополян до 1946 року. Цього року мiська пожежна охорона отримала вантажнi автомобiлi "ЗIС - 5", "Форд - 8", "МРУДС" i "Форд - 4", якi були переобладнанi пiд пожежнi i введенi в бойовий розрахунок.

В жовтнi 1944 року 39 чоловiк зi штату пожежної команди м. Тернополя переведено в м. Пiдволочиськ, де була створена районна пожежна команда.

В квiтнi 1958 року в м. Тернополi введено посаду iнструктора газодимозахисної служби.

До 1969 року в Тернополi була лише одна пожежна команда, яка налiчувала 82 чоловiк особового складу. У 1969 роцi в Тернополi органiзована ще одна пожежна частина з кiлькiстю особового складу 42 чоловiка та створено загiн з 10 чоловiк для обслуговування пожежної технiки.

Згiдно наказу МВС УРСР вiд 14.04.1981 року i УМВС Тернопiльського облвиконкому вiд 06.05.1981 року N45 на базi ППЧ-1 створено самостiйну воєнiзовану пожежну частину. З цього моменту в Тернопiльськiй областi розпочалась воєнiзацiя пожежних пiдроздiлiв.

Радикальні зміни в структурі служби розпочались з переведення пожежної охорони з Міністерства внутрішніх справ до Міністерства з надзвичайних ситуацій. 27 січня 2003 року Президент України підписав Указ „Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки та захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій”, цей документ став для МНС програмою реформаторського змісту для створення єдиної рятувальної служби: державної за формою і народної по суті. Так як пожежники мають спеціальну підготовку та необхідне обладнання для ліквідації наслідків широкомасштабних катастроф – рятувальна служба створена на базі пожежної охорони.

З метою організації гасіння пожеж в сільській місцевості у 2003 році в області створено15 місцевих пожежних команд, 13 з яких – на базі ліквідованих професійних пожежних частин. На той час в них працювало 89 чоловік особового складу, налічувалось 16 одиниць техніки.

Для досконалої координації дій цих пожежних команд уже наступного року, 13 лютого, розпорядженням Тернопільської обласної державної адміністрації було утворено обласний загін місцевої пожежної охорони.

Лише за 2006 рік спільними зусиллями обласного загону місцевої пожежної охорони, райдержадміністрацій, сільських та селищних рад, за сприяння Головного управління в області створено 5 МПК. Сьогодні в нашій області повноцінно функціонує 22 місцеві пожежні команди, на їхньому озброєнні – 23 пожежно-рятувальних автомобілі, тут працює 185 чоловік особового складу. Третю частину пожеж в сільській місцевості ліквідовують саме рятувальники МПК.

З того дня, як на Чорнобильській АЕС вибухнув реактор, в України розпочався новий етап в історії. Щоб увіковічнити героїв-чорнобильців 25 квітня 2005 року в м. Бережани, на території районного відділу МНС був закладений наріжний камінь монументу пам’яті тих, хто загинув наслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи.

Того ж року на подвір’ї Головного управління спорудили пам’ятник святому Флоріану, якого вшановують у багатьох країнах. За біблейськими мотивами, святий великомученик Флоріан завжди вставав на захист простих людей. Здавна вірили, що цей святий оберігає поля та домівки від вогню і зображали його з кухликом води. І до сьогодні вірять, що святий Флоріан є покровителем і охоронцем пожежників.

Від тоді, як організували першу пожежну охорону пройшло чимало часу. З кожним роком все більше удосконалюється система керівництва Міністерства надзвичайних ситуацій. Саме тому з метою удосконалення процесу управління та оптимізації організаційних структур 21 лютого 2006 Управління МНС України в Тернопільській області реорганізували в Головне управління МНС України в Тернопільській області. Сьогодні його очолює генерал-майор служби цивільного захисту Лукавий Євген Теодозійович.

Влітку цього ж року на базі частини технічної служби (ЧТС) Головного управління МНС України в Тернопільській області створили аварійно-рятувальний загін, до якого увійшли аварійно-рятувальна частина, частина спеціальної пожежної техніки, ремонтно-допоміжна частина, а також підрозділи управління та забезпечення.

6 грудня 2006 року відкрили оновлене приміщення Тернопільського районного відділу ГУ МНС України. Раніше у грудні 2001 року завдяки спільним зусиллям райдержадміністрації та відділу пожежної охорони на основі договору купівлі-продажу пожежне депо ВАТ «Текстерно» перейшло у власність СДПЧ-14 Тернопільського р-ну.

Утримання такої великої кількості адміністративних будівель по всій області потребує постійних матеріальних витрат, проте продовжується робота з відновлення та реконструкції приміщень Теребовлянського, Бучацького, Чортківського, Збаразького, Бережанського, Кременецького районних відділів. Готується до здачі добудований п’ятий поверх адміністративного корпусу Головного управління області.

Неабияких здобутків досягли молоді спортсмени збірної команди області. У 2006 році на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулись змаганнях з пожежно-прикладного спорту. Один з членів молодіжної команди Головного управління – Сергій Потребко став чемпіоном з подолання 100-мерової смуги з перешкодами серед юнаків старшої вікової групи. Таким чином, з результатом 16.45 секунд встановив рекорд України.

В лютому 2006 року Управління МНС України в Тернопільській області реорганізовано в Головне управління. Невдовзі реорганізація торкнулась й Частини технічної служби, у червні 2006 року її було ліквідовано та створено Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління МНС України в Тернопільській області. У цьому ж році також здано в експлуатацію 14-тиквартирний житловий будинок для співробітників районного відділу Підволочиського району. А 6 грудня 2006 року, в рамках святкування 40-річчя створення Тернопільського району, урочисто відкрито реконструйоване адміністративне приміщення пожежного депо 14-ї самостійної державної пожежної частини Тернопільського районного відділу Головного управління МНС України в Тернопільській області.

У 2007 році, триває реорганізація служби. У квітні місяці в області ліквідовані всі професійні пожежні частини та створені підпорядковані державні пожежні частини районів Головного управління МНС України в Тернопільській області.

Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини поступово оновлюється. Зводяться новобудівлі пожежних депо, проводиться робота з реконструкції вже діючих. Так, 23 липня 2009 році відбулось урочисте відкриття нової будівлі Заліщицького районного відділу та пожежного депо 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління МНС України в Тернопільській області. А невдовзі, у 2010 році у Бучацькому районі завершено будівництво та відкрито нову будівлю 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. У 2011 році у Теребовлянському районі завершено будівництво та відкрито нову будівлю пожежного депо 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Ще через рік, у 2012 році у Монастириському районі завершено будівництво та відкрито нову будівлю пожежного депо 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, а у Козівському районі розпочато будівництво сучасного пожежного депо 18-ї державної пожежно-рятувальної частини з адміністративними приміщеннями.

У 2010 році зміни торкнулися Головного управління МНС України в Тернопільській області, яке з грудня 2010 року реорганізоване в Управління МНС України у Тернопільській області. Реорганізацію продовжено у 2012 році. У січні на базі Управління створено Територіальне управління МНС України у Тернопільській області.

У квітні 2012 року всі самостійні державні пожежно-рятувальні частини й підпорядковані державні пожежно-рятувальні частини району реорганізовано в державні пожежно-рятувальні частини Територіального управління МНС у Тернопільській області. У грудні 2012 Міністерство з надзвичайних ситуацій України реорганізовано в Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

У 2013 році Територіальне управління МНС України у Тернопільській області ліквідовано та на його базі створено Управління ДСНС України у Тернопільській області. Цього ж року скорочено 2-гу державну пожежно-рятувальну частину Територіального управління МНС України у Тернопільській області та створено 1-й державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України у Тернопільській області.

17 вересня 2013 року в Тернополі на вул. Лесі Українки, 6, урочисто відкрито Консультаційний центр Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Його створено з метою організації, розвитку і поширення системи інформування та консультування населення з питань реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки на регіональному рівні. Для надання консультацій громадянам завжди готові висококваліфіковані спеціалісти. Консультація надаватиметься, як під час особистого прийому, так і по телефону й в мережі Інтернет.

20 жовтня 2013 року, з нагоди 500-річчя міста, у Скалаті, відкрито оновлене приміщення пожежного депо, де завдяки зусиллям працівників підрозділу було здійснено повну реконструкцію будівлі та впорядковано прилеглу територію – створено належні умови для чергування персоналу.

Разом з оновленням служби з’являються й нові спеціальні підрозділи. Так, у серпні 2013 року, в складі аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області створено відділення водолазно-рятувальних робіт, а у липні 2014 року – відділення радіаційного та хімічного захисту.

У квітні 2014 року вийшов на заслужений відпочинок генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, який протягом 19 років очолював пожежно-рятувальну службу області та зробив великий вклад у її розвиток. На зміну йому, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області очолив полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Його першим заступником призначено підполковника служби цивільного захисту Ігоря Павука, заступником з державного нагляду та контролю – полковника служби цивільного захисту Романа Терлецького, з реагування на надзвичайні ситуації – полковника служби цивільного захисту Юрія Берестецького, на заступника начальника Управління Олександра Гавуру – покладено обовязки з координації роботи відділу організації заходів цивільного захисту.

В зв’язку з подіями на сході України, розпорядженням голови Тернопільської ОДА від 02.07.2014 №258-од «Про соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції» створено Міжвідомчий обласний координаційний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням внутрішньо переміщених осіб. Координацію роботи штабу покладено на Управління ДСНС України у Тернопільській області. Того ж року у Тернопільській області було зареєстровано 2727 внутрішньо переміщених осіб (з них 680 неповнолітні): з АР Крим – 174 особи; з району проведення АТО – 2553 особи. Всі прибулі тимчасово розміщені в приватному секторі, об’єктах соціального захисту та готелях області.

17 вересня 2014 року, з нагоди Дня рятівника та Дня вшанування образу Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини в Тернополі на території обласного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій урочисто відкрили та освятили каплицю «Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини». Ікона Божої Матері «Неопалима купина» є святинею для тих, хто бореться з вогнем, захисницею від пожеж та блискавок і особливим образом Пресвятої Богородиці, який допомагає вогнеборцям у їх небезпечній роботі.

2015 рік відзначився як продуктивний щодо міжнародного співробітництва. Завдяки тісній співпраці із закордонними колегами проведено навчання фахівців Управління за кордоном, обмін офіційними делегаціями, оздоровлення дітей та поповнено матеріально-технічну базу Управління. Зокрема, делегація Управління побувала у місті Брауншвайг (Нижня Саксонія, Німеччина) де було досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці. Також, впродовж року, на запрошення команди Познанської школи аспірантів Державної пожежної охорони, Краківської вищої школи аспірантів у м. Ястжебне-Здруй та Шльонського Коменданта Державної пожежної служби Республіки Польща 7 груп, а це 40 фахівців підрозділів Управління, прийняли участь у ряді теоретичних та практичних навчань та тренінгів. Впродовж року польські колеги передали тернопільським рятувальникам 3 одиниці спеціальної техніки: спеціальний автомобіль хімічного захисту на базі «Jelcz», мікроавтобус для перевезення особового складу на базі «Wolksvagen T4» та пожежно-рятувальний автомобіль IVEKO.

4 серпня 2015 році в Тернополі на вул. Сагайдачного, 1, виникла одна з найбільш резонансних пожеж останніх років. Внаслідок специфічних елементів конструкцій будинку полум’я стрімко поширилась пустотілими дерев'яними перекриттями та вентиляційними каналами. Загальна площа пожежі становила 750 м.кв. Керівником гасіння пожежі було оголошено підвищений номер виклику та залучено відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту міста, сили і засоби з усіх пожежно-рятувальних підрозділів міст Тернополя та Збаража. До ліквідації пожежі залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 56 чоловік особового складу. Завдяки вмілим та професійним діям особового складу пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.

23 лютого 2016 між обласною державною адміністрацією та державною службою з надзвичайних ситуацій підписано меморандум про співпрацю. Від так Тернопільщина стала учасником пілотного Проекту результатом якого стане економічно бґрунтована та ефективна модель цивільного захисту, яка функціонуватиме в межах тієї чи іншої територіальної громади. 

25 березня 2016  року, під час робочого візиту Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколи Чечоткіна до Тернополя, підписано План основних заходів Пілотного проекту щодо організації цивільного захисту населення об’єднаних територіальних громад, що утворились відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на території області. 

23 серпня 2016 року на територій Великогаєвецької об’єднаної територіальної громади Тернопільського району, в ході реалізації плану заходів щодо реалізації Пілотного проекту про створення місцевих пожежних команд та розвитку добровільної пожежної охорони в Україні, урочисто заступила на чергування перша в нашій державі добровільна пожежна команда.

Вітаючи працівників новоствореного пожежного формування з початком нелегкої та вкрай важливої й потрібної громаді роботи начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей наголосив, що створення пожежної команди значно полегшить роботу підрозділів ДСНС. «Ми не зупинятимемося на досягнутому, а будемо продовжувати роботу, спрямовану на те, щоб навіть у найвіддаленіших, селах області діяли підрозділи місцевої пожежної охорони». 

5 вересня 2016 року в службове відрядження на Схід України проводжали колег, рятувальників-піротехніків. Вони проводитимуть гуманітарне розмінування в зоні проведення АТО.

18 вересня 2016 року в селищі Вишнівець Збаразького району відзначили 70-у річницю з часу створення місцевого підрозділу пожежної охорони. 

23 вересня 2016 року, на Тернопільщині, в селі Литячі Заліщицького району створено добровільну пожежну команду (другу в області з початку поточного кварталу). Цього дня з нагоди відкриття нового пожежного підрозділу сюди завітало чимало гостей: зокрема, представники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, делегація обласного Управління ДСНС, перші особи області та району, представники органів місцевої виконавчої влади та сільської громади. Радник Міністра внутрішніх справ України Анастасія Дєєва подякувала за виконану роботу та відзначила, що Тернопільська область в Україні є флагманом в напрямку створення місцевих та добровільних пожежних формувань.

6 жовтня 2016 року в Трускавці відбувся гала-концерт VІ Всеукраїнського фестивалю героїко-патріотичної пісні «Моя Україна – єдина країна» серед працівників органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС України, ветеранів та пенсіонерів служби цивільного захисту. В номінації «Краща пісня про пожежно-рятувальну службу» перемогу здобула представник Управління ДСНС у Тернопільській області Олена Міхненко, з піснею «Героям Чорнобиля».

18 жовтня 2016 року, в м.Тернопіль на вулиці Котляревського, 22а, на території 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону відбулись урочистості, з нагоди введення в експлуатацію новозбудованого службового гаража на три виїзди, а також відкриття реконструйованої навчальної башти. Заходи приурочили до тридцять п’ятої річниці реорганізації міської пожежної охорони в воєнізовану.

21 жовтня 2016 року в селищі Микулинці Теребовлянського району відбулося урочисте відкриття 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Теребовлянського районного відділу ДСНС України у Тернопільській області. 

28 листопада 2016 року відійшов у вічність ветеран пожежної охорони підполковник внутрішньої служби у відставці Михайло Васильович Сорока. Його серце перестало битися на 72-му році життя. Майже 40 років свого життя він віддав службі в пожежній охороні. Працював на керівних посадах, від старшого інженера, і аж до заступника начальника Відділу державної пожежної охорони. Був свідком і безпосереднім учасником становлення пожежно-рятувальної служби краю, неодноразово приймав участь у гасінні складних пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проявляючи рішучість та самовідданість, за що неодноразово заохочувався. В його активі чимало винагород, серед яких відзнаки МВС СРСР «За бездоганну службу» І, ІІ та ІІІ ступенів, нагрудні знаки «Кращий працівник пожежної охорони» та «За відзнаку в службі», Почесна відзнака МНС України, медаль «За бездоганну службу» ІII ступеня та інші.

З 26 листопада по 4 грудня 2016 року, в рамках співпраці між оперативно-рятувальними службами Шльонського воєводства Республіки Польща та Управління ДСНС України у Тернопільській області, працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення взяли участь у навчально-тренувальних зборах по підготовці рятувальників спеціалізованих пошуково-рятувальних груп на базі спеціальної пожежно-рятувальної частини м. Ястшембе-Здрой. 

19 грудня 2016 року в Борщівському районі, на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області урочисто відкрили контрольний пост газодимозахисної служби, де, в подальшому, борщівські вогнеборці обслуговуватимуть апарати для захисту органів дихання, що перебувають у бойовому розрахунку частини.

27 грудня, за подання Тернопільського міського відділу Управління ДСНС України в області та сприяння Тернопільської міської ради, комунальне підприємство «Тернопільводоканал» встановило в м.Тернопіль 2 сучасні пожежні гідранти австрійського виробництва.

У 2016 році команда Служби порятунку «101» ставала неодноразовим призером серед збірних ФСТ «Динамо» з різних видів спорту. Рятувальники демонстрували достойні спортивні результати, відміні бійцівські якості та здатність до кінця боротися за перемогу. За підсумками комплексного заліку «Динаміади-2016» об`єднаний колектив фізичної культури Управління ДСНС України у Тернопільській області став переможцем!

3 лютого 2017 року матеріально технічна база працівників поповнилась спецтехнікою та іншим спорядженням, необхідним для виконання завдань за призначенням. Піротехніки У ДСНС отримали позашляховик, обладнаний на базі Mitsubishi L200, сучасний ноутбук, обладнаний спеціальним програмним забезпеченням. Також рятувальникам вручили дизельний генератор, водяний насос, апарати на стисненому повітрі, панорамні маски та інше спорядження.

4 лютого 2017 року працівники Управління ДСНС України у Тернопільській області доправили на Схід країни понад 20 тон гуманітарного вантажу, призначеного для мешканців м.Авдіївка Донецької області, які постраждалих внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку проросійських бойовиків. 

З 12 по 17 березня 2017 року делегація Управління ДСНС України у Тернопільській області, на чолі з Першим заступником начальника Управління підполковником служби цивільного захисту Ігорем Павуком побувала з робочим візитом в Республіці Литва. Рятувальники вирушили туди на запрошення мера міста Шиляле.

7 квітня 2017 року в Тернополі, за участю Віце-прем'єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, Голови ДСНС Микола Чечоткіна та Голови Тернопільської ОДА Степана Барни відбулася церемонія передачі пожежної техніки рятувальникам регіону та територіальним громадам. Вогнеборці отримали три нові пожежні автомобілі на базі шасі МАЗ, загальною вартістю понад 11 млн. грн., що закуплені за кошти державного бюджету у 2016 році. Техніка передана до 3-ї пожежної частини Тернопільського району, 5-ї пожежної частини Кременецького району та 8-ї пожежної частини Борщівського району.

22 травня 2017 року зі сходу України, після виконання завдань за призначенням повернувся медичний розрахунок Управління. Олена Міхненко, Юрій Станкевич та Андрій Пухальський – лікар, фельдшер та санінструктор-водій, на санітарному автомобілі, забезпечені усім необхідним медичним майном та обладнанням протягом 60 днів здійснювали медичне забезпечення зведеного загону ДСНС України в зоні проведення антитерористичної операції.

6 липня 2016 року Підгаєцьким вогнеборцям вручили ключі від нового пожежного-рятувального автомобіля, обладнаного на базі шасі МАЗ та придбаного за кошти державного бюджету. Від райдержадміністрації працівники частини отримали захисні костюми Л - 1, а від Управління ДСНС - ізолюючі дихальні апарати зі стисненим повітрям Drager в комплекті зі сталевими балонами та панорамними масками. Також рятувальникам передали пожежні каски, гідравлічні розтискачі, ножиці та домкрат, подаровані польськими колегами, в рамках співпраці Підгаєцької міської ради з міською владою м. Щегом (Республіка Польща).

7 липня 2017 року урочисто заступила на своє перше чергування місцева пожежна команда в с. Шляхтинці Тернопільського району. З нагоди відкриття новоствореного підрозділу завітало чимало гостей, в числі яких керівництво області та району, делегація обласного Управління ДСНС, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та сільської громади.

3 серпня 2017 року в селі Озеряни Борщівського району урочисто заступила на чергування новостворена місцева пожежна команда. Цей підрозділ обслуговуватиме 5 населених пунктів Озерянської об’єднаної територіальної громади, де загалом проживає 2640 мешканців.

20 вересня 2017 року делегація вогнеборців з Канади вручила українським колегам з Тернопільської області матеріально-технічну допомогу, зібрану, в якості пожертви, представниками пожежного департаменту м.Едмонтон, волонтерської організації Firefighter Aid for Ukraine - Amigo Relief Missions, Ltd., за підтримки тернопільського Ротарі-Клубу та Провінційної Ради Альберти – Конгресу Українців Канади.

28 вересня 2017 року на Тернопільщині, в селі Коцюбинці Гусятинського району, створено ще один, вже третій в області, з початку 2017 року, підрозділ місцевої пожежної охорони.

3 жовтня 2017 року в селі Ілавче Іванівської об’єднаної територіальної громади Теребовлянського району розпочала чергування новостворена місцева пожежна команда (четверта, створена в області з початку 2017 року). Це вже двадцять восьмий, за рахунком, підрозділ місцевої пожежної охорони на Тернопільщині та третій, що створений у Теребовлянському районі.

У жовтні 2017 року фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області близько місяця часу працювали над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу міста Калинівка, що знаходиться у Вінницькій області. Займання на стратегічних складах боєприпасів 48 арсеналу ЗСУ відбулося 26 вересня 2017 року.  

У рамках реалізації Пілотного проєкту в 2016 – 2018 роках в області додатково відкрили 15 місцевих пожежних команд та 2 добровільних пожежних команди, з них у 2018 році відкрито: 4 місцевих пожежних команди (в с. Нижчі Луб’янки Збаразького району, с. Завалів Підгаєцького району, с. Загір'я та с. Мильне Зборівського району);1 добровільну пожежну команду (в с. Лопушне Лопушненської ОТГ).

Пріоритетним завданням Управління є придбання форменого одягу нового взірця та спеціального одягу і сучасного спеціального взуття для рятувальників. Упродовж 2018 року проведено закупівлю речового майна на загальну суму 1 млн 326 тис грн. Основна частина з придбання одягу та спеціального речового майна здійснювалась за кошти спеціального фонду підрозділів, а також надання субвенцій і благодійної допомоги.

У лютому 2018 року минає два роки з часу підписання між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій Меморандуму про співпрацю. Цим кроком було започатковано участь Тернопільщини в Пілотному проєкті, результатом якого стане побудова економічно обґрунтованої та ефективної моделі цивільного захисту.

Одним із основних напрямків реформування системи ДСНС є підвищення спроможності пожежно-рятувальних сил до виконання завдань за призначенням. З цією метою Урядом України виділено кошти на придбання сучасної техніки та спорядження. 1 лютого 2018 року в Тернополі, на території обласного управління ДСНС, відбулась урочиста передача 4-х пожежно-рятувальних автомобілів на шасі МАЗ. Відтепер вони перебуватимуть на озброєнні в Тернопільському, Шумському, Чортківському та Збаразькому гарнізонах ДСНС області.

Окрім пожежно-рятувальної техніки, для потреб підрозділів пожежно-рятувальної служби придбано рятувальний гідравлічний інструмент, пожежний бойовий одяг, каски, пожежні рукави, тепловізійну камеру та портативні радіостанції на загальну суму майже 700 тисяч гривень.

16 лютого представники пожежно-рятувальної служби Тернопільської області, на чолі з начальником Управління ДСНС полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеєм побували в м. Вараш Рівненської області, на базі спортивно-оздоровчого комплексу 2-го державного пожежно-рятувального загону з охорони об’єктів ГУ ДСНС України у Рівненській області, де взяли участь у 3-му Відкритому Чемпіонаті Рівненської області серед підрозділів ДСНС України на звання «Кращий пожежний-рятувальник». Тернопільські спортсмени-рятувальники вперше долучились до змагань, що відбувалися за міжнародним форматом «FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE».

15 березня 2018 року представники пожежно-рятувальної служби області взяли участь у V-й урочистій церемонії нагородження орденом «За спасіння життя» імені академіка Леоніда Ковальчука, що відбулася в Марійському духовному центрі Зарваниця. Цьогоріч Управлінням ДСНС України у Тернопільській області ініційовано нагороджено Андрія Трусова (посмертно), який загинув, рятуючи дитину влітку минулого року та Володимира Скибу, який два роки тому врятував людину, котра топилася біля причалу Тернопільського ставу. Їх нагородили в числі інших номінантів, серед яких чимало представників громадських організацій, лікарів, волонтерів і просто небайдужих людей, котрі відзначились та зробили важливий внесок для збереження здоров'я Української нації. Посмертну нагороду Андрія Трусова одержали його рідні.

27 березня 2018 року в селі Нижні Луб’янки Збаразького району, на Тернопільщині, урочисто розпочала роботу ще одна місцева пожежна команда. Вона стала 34-м підрозділом місцевої пожежної охорони, який створений в області.

17 квітня 2018 року, з нагоди Дня пожежної охорони, в Тернополі на базі Управління ДСНС України у Тернопільській області відбувся чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту серед юнаків та обласний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Продемонструвати свої спортивні вміння, навики пожежної справи, ерудицію, знання правил пожежної безпеки та вміння діяти в екстремальних ситуаціях до Тернополя прибули близько 200 юнаків та дівчат – представників юнацьких команд із пожежно-прикладного спорту та кращих команд Дружин юних пожежних з усієї області.

Також в цей день, 17 квітня 2018 року, урочисто відкрили оновлений медичний пункт в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області. Його забезпечено необхідними медикаментами, обладнанням, створені всі умови для успішного функціонування. 

Рятувальники Шумщини та Лановеччини відзначили 60-річчя пожежно-рятувальних підрозділів 19 та 20 квітня 2018 року.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 1475 від 28 грудня 1957 року і наказу МВС УРСР № 0/50 від 10 березня 1958 року на базі добровільної пожежної дружини с. Шумськ створено пожежну команду по охороні районного центру с. Шумськ. До того часу місцева ДПД, у штаті якої перебували 5 працівників, ліквідовувала пожежі за допомогою мотопомпи, встановленій на кінно-бочковому ході. Того ж, 1958 року, озброєння шумських пожежних поповнилось першим, в історії підрозділу, пожежним автомобілем. Сьогодні 16-та державна пожежно-рятувальна частина Шумського районного відділу Управління ДСНС – сучасний рятувальний підрозділ, оснащений новітнім пожежно-рятувальним обладнанням та технікою – справжня опора та надія для місцевого населення, гарант пожежної та техногенної безпеки району.

19 квітня в м.Ланівці відбулись урочисті заходи з нагоди 60 річниці від створення 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. На свято зібрався особовий склад підрозділу, представники обласного управління ДСНС. Привітати рятувальників завітали також ветерани та пенсіонери пожежно-рятувальної служби Лановеччини, керівники районної виконавчої влади, представники громадських організацій, засобів масової інформації, а також вихованці місцевого дитячого садочка. 

26-27 квітня 2018 року, у місті Тернопіль проходив Чемпіонат Державної служби України з надзвичайних ситуацій з поліатлону. 93 спортсмени, у складі 23-х команд, із різних областей України, протягом двох днів змагались за першість з плавання, стрільби з пістолета та легкоатлетичного бігу на дистанції 60, 100, 1000, 2000 та 3000 метрів – визначали, хто з них найбільш швидкий, влучний та витривалий. Змагання відбувалися в декількох локаціях. Зокрема, на базі тиру ТОВ «Астрон плюс» визначали кращих стрільців: учасникам необхідно було вразити мішені з пневматичного пістолета. Згодом, в басейні КДЮСШ № 2, визначали кращих пловців, а на центральному стадіоні міста – найсильніших в спринті та з бігу на витривалість. За підсумками змагань визначили переможців. У загальнокомандному заліку трійку призерів замкнули учасники з Національного університету цивільного захисту України, другими стали спортсмени з Івано-Франківської області. Перше місце вибороли представники Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

14 травня 2018 року урочисто відкрили добровільну пожежну команду в с. Лопушне Кременецького району.

Привітати з початком роботи новоствореного пожежного підрозділу завітало чимало гостей. В їх числі представники обласних та районних органів влади, місцевого самоврядування та сільської громади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та обласного Управління ДСНС, а також  на урочистостях був присутній заступник Голови ДСНС України генерал-майор служби цивільного захисту Руслан Білошицький.

19 червня 2018 року колектив Управління ДСНС України в області урочисто зустрів та привітав команду з пожежно-прикладного спорту серед юнаків із зайнятим 4-м загальнокомандним місцем на чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, який днями проходив у місті Вишневе, що на Київщині. Загалом у змаганнях взяли участь 27 команд рятувальників зі всієї країни. Команда привезла і чемпіонів. Віктор Філик посів 1-ше місце у подоланні стометрової смуги з перешкодами, а Максим Керея був третім. Віктор Філик виборов другу сходинку п’єдесталу, піднімаючись по штурмовій драбині на навчальну вежу. У трійку лідерів увійшли наші спортсмени й у пожежній естафеті. Окрему подяку висловили тренеру збірної команди юнаків Ярославу Луб'янецькому.

10 липня 2018 року у Борщеві відбувся огляд-конкурс на краще утримання  пожежної техніки та готовності до дій за призначенням серед підрозділів місцевої пожежної охорони Борщівського району.

Цього дня, за звання кращої, боролись 6 пожежних команд: селищ Скала-Подільська, Мельниця-Подільська, сіл Більче-Золоте, Озеряни, Бурдяківці та міста Борщів. Учасники змагань провели показові виступи, демонструючи членам авторитетної комісії, до якої увійшли керівництво району, представники ДСНС та голови об’єднаних територіальних громад, власну професійну майстерність, вміння та навички. Також вони взяли участь в огляді-конкурсі на краще утримання  пожежної техніки підрозділів місцевої пожежної охорони.

Змагання пройшли в товариському, спортивному дусі. У підсумку перше місце вибороли працівники місцевої пожежної команди з Мельниці-Подільської. Другу сходинку п’єдесталу розділили команди з Озерян та Більче-Золотого, почесне третє місце посіли вогнеборці зі Скали-Подільської.

22 липня 2018 року в селі Ласківці Теребовлянської об’єднаної територіальної громади відбулось відкриття оновленої місцевої пожежної команди.

З 16 по 29 липня 2018 року тривала чергова, 13 зміна у польовому спеціалізованому таборі «Юний-рятувальник»  на базі оздоровчого комплексу «Лісовий» поблизу села Скоморохи Бучацького району.  На урочисте закриття табору, окрім інших почесних гостей, завітала й делегація пожежників-мотоциклістів з мотоклубу «Riders of Flames» з м. Катовіце (Республіка Польща).

29 серпня 2018 року в Тернополі, на території Управління ДСНС України у Тернопільській області, відбувся чемпіонат із пожежно-прикладного спорту в форматі «Firefighter Combat Challenge». Переможців та призерів нагороджено дипломами, грамотами, медалями та кубками Управління ДСНС України у Тернопільській області. Відтак, в індивідуальному забігу кращим став старший сержант служби цивільного захисту Василь Максимів, пожежний-рятувальник 21-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, який здобув почесний титул «Найсильнішого пожежного-рятувальника Тернопілля - 2018». 1-ше загальнокомандне місце здобула збірна 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, також вона виборола перемогу у командній естафеті та тандемі. 2-ге загальнокомандне місце посіли вогнеборці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини, а почесне 3-тє – у представників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

30 жовтня в с. Загір’я Зборівського району заступила на чергування новостворена команда місцевої пожежної охорони. На плечі Загірянських вогнеборців відтепер лягає відповідальність за пожежну безпеку не лише с. Загір'я, а й прилеглих хуторів Ліщина, Нишківці, Петрівка та Серетеччина Загірянської сільської ради, а також сіл Панасівка, Чорний Ліс і хуторів Баранівка, Деренівка та Якоби Панасівської сільської ради. А захист від пожеж отримають близько 2 тис. осіб.

27 грудня у селі Мильне Зборівського району розпочала чергування новостворена місцева пожежна команда. Працівники даної пожежної команди обслуговуватимуть два населених пункти: село Мильне та Бліх, а це майже 1200 жителів. Це уже 4 МПК у Зборівському районі та 38 у Тернопільській області.

З 21 по 23 лютого 2019 року на Кременеччині тривав IV-й Всеукраїнський зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю «Кременецькі медичні ралі – 2019». Взяти участь у ньому зголосились не лише вітчизняні, а й зарубіжні медики. Цього року свою професійну майстерність демонстрували понад 30 команд. Окрім бригад екстреної медичної допомоги з України прибули також представники з Республіки Польща, Литви, Сполучених Штатів Америки, Ізра́їлю та Молдови.

Вже традиційно, до цього масштабного заходу долучились представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які виступили не лише співорганізаторами, але й брали безпосередню участь. Зокрема, рятувальники демонстрували навики проведення аварійно-рятувальних робіт на етапі, з ліквідації наслідків ДТП та здійснювали екстрену евакуацію потерпілих, з допомогою рятувального гелікоптера ДСНС України Eurocopter EC145. До слова, 14 липня 2018 року між Україною та Францією підписано безпрецедентний за масштабом контракт на закупівлю 55 гвинтокрилів. Ці багатоцільові потужні красені Airbus Helikopters Super Puma дають старт практичному етапу створення Української системи авіаційний безпеки.

З березня 2019 року рятувальники Тернопільщини активно розпочинають подавати документи для придбання житла на умовах фінансового лізингу. Завдяки Постанові Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1201 «Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу» рятувальники отримали можливість придбати власне житло на вигідних умовах. Відтепер особи рядового і начальницького складу, що перебувають на квартирній черзі та мають вислугу не менше 2-х років (крім учасників бойових дій), яким до досягнення граничного віку перебування на службі залишилося не менше п’яти років, мають право отримати житло на умовах фінансового лізингу. Розподіл платежу виглядатиме наступним чином: за рахунок держави будуть компенсовані витрати з обслуговування договору-лізингу (100%) та частина лізингових платежів (до 40 %). Сума компенсації буде залежати від стажу роботи та складу родини.

Також можливо отримати грошову компенсацію за піднайом житла. Механізм виплати грошової компенсації за піднайом житла передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1053 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати». Конкретний розмір грошової компенсації визначається на підставі підтверджуючих документів щодо фактичних витрат, а саме договору про оренду житла та оригінали банківських квитанцій або прибуткових касових ордерів чи інших документів.

6 березня 2019 року в Управлінні ДСНС Україні у Тернопільській області відбулась урочиста церемонія передачі пожежно-рятувальної техніки та обладнання підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій Тернопільської області. Ключі від нових сучасних пожежно-рятувальних автомобілів, обладнаних на шасі  МАЗ, отримали керівники Бережанського, Теребовлянського, Підволочиського та Гусятинського районних відділів.

Окрім пожежно-рятувальної техніки, для потреб підрозділів пожежно-рятувальної служби за кошти з обласного бюджету придбано: тестер для проведення технічного обслуговування дихальних апаратів на стиснутому повітрі Drager з додатковими комплектуючими (на суму 210 тис. грн), квадрокоптер з обладнання для відеопошуку (спостереження) в режимі реального часу, з тепловізором  (165 тис. грн), комплект спеціального рятувального спорядження для роботи в карстових печерах, лісових масивах та пересічній місцевості, з комплектацією відповідно до потреби (66,48 тис. грн), гідрокостюмом  сухого типу для оснащення відділення водолазно-рятувальних робіт (33,52 тис. грн). Також, розпорядженням голови Тернопільської ОДА від 30 січня 2019 № 23-од «Про передачу на зберігання обладнання з регіонального матеріального резерву» рятувальникам передано 5 бензопил та 2 моторізи виробництва SHTILL, електромолоток Makita, 2 намети уніфіковані УСБ-56, комплект хімічної розвідки ORM-17. Загалом, придбано обладнання та оснащення на суму понад мільйон гривень.

Не залишилися без уваги й органи місцевого самоврядування. З метою розвитку місцевої пожежної охорони, головам Підволочиської  селищної, а також Васильковецької, Золотниківської та Саранчуківської сільських об’єднаних  територіальних громад урочисто вручили сертифікати на отримання чотирьох пожежних автоцистерн, на базі ЗІЛ, що раніше перебували на озброєнні підрозділів Управління ДСНС Тернопільщини.

7 березня 2019 року в Тернопільській області урочисто відкрили ще один, вже сороковий, підрозділ місцевої пожежної охорони. Відтепер безпеку мешканців гарантуватиме нова, сорокова за рахунком, місцева пожежна команда, створена в с.Пробіжна Чортківського району. 
Відкриття місцевої пожежної команди відбулося завдяки плідній співпраці влади та бізнесу. Її створив місцевий підприємець, який є великим шанувальником пожежно-рятувальної справи. Він за власні кошти придбав пожежне авто та переобладнав одне з приміщень на території власного домогосподарства під пожежне депо. Органи місцевого самоврядування підтримали ентузіаста та допомогли втілити в життя амбітний проєкт. Новостворена команда має забезпечити надійний протипожежний захист не лише Пробіжної, але й прилеглих населених пунктів - Шманьківці, Шманьківчики і Товстеньке.

11 березня 2019 року начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей взяв участь у засіданні президії Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо» України. На заході розглядали діяльність організації протягом 2018 року та визначили основні напрямки на наступний рік. Також відбулось підведення підсумків загальнокомандного заліку обласних комплексних змагань за програмою «Динаміада – 2018» та відзначено кращих спортсменів, тренерів та громадський актив.

Упродовж 2018 року представники Управління ДСНС України у Тернопільській області ставали неодноразовим призером серед збірних ФСТ «Динамо» з різних видів спорту. Зокрема, команда Служби порятунку «101» стала переможцем в першості з боротьби самбо, також в активі нашої збірної друге місце в змаганнях із легкоатлетичного кросу, третє з волейболу, поліатлону та гирьового спорту. Рятувальники демонстрували достойні спортивні результати та відмінні бійцівські якості. За підсумками комплексного заліку «Динаміада - 2018» об`єднаний колектив фізичної культури Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області здобув «бронзу» і посів почесне третє місце серед одинадцяти збірних команд динамівських колективів фізичної культури.

Першість, цьогоріч, виборола збірна Управління поліції охорони, а другу сходинку п’єдесталу - в Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. За підсумками, кращих нагородили кубками та грамотами обласної організації ФСТ «Динамо» України.

31 березня 2019 року в Україні відбулися чергові вибори Президента.

З метою підвищення готовності органів та підрозділів ДСНС до дій за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення 31 березня виборів Президента України, з 9 години 25 березня органи управління і сили ДСНС України переведені на посилений режим несення служби.

З понеділка, 25 березня, розпочав також свою роботу оперативний міжвідомчий штаб органів системи Міністерства внутрішніх справ, який очолив перший заступник міністра МВС Сергій Яровий.

Так, в останній тиждень перед виборами організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил і засобів ДСНС, а також взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, що забезпечують безпеку на об’єктах, задіяних до проведення виборів. Водночас у будівлях, де розміщено виборчі дільниці, для забезпечення первинного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій, організовано чергування пожежних постів.

Для забезпечення виконання робіт, пов’язаних із обстеженням ділянок місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, на цих об'єктах задіяні і піротехніки ДСНС. Крім того, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та  події перебуває й авіація ДСНС.

На Тернопільщині на  виборчих дільницях чергували фахівці Служби порятунку. 995 вогнеборців і 143 одиниці спеціальної техніки забезпечували пожежну й техногенну безпеку об’єктів та оперативність реагування на можливі пожежі. В апараті та територіальних підрозділах  ДСНС України у Тернопільській області чергували оперативні групи та відповідальні посадові особи із числа керівного складу в цілодобовому режимі.

17 квітня 2019 року в Збаражі відбулись урочисті заходи з нагоди 75-річчя пожежної охорони Збаразького району. У 1944 році тут почала діяти міська пожежна команда. З того часу вона пройшла нелегкий шлях розвитку та змін, неодноразово зазнавала реформувань. Змінювались покоління керівників та особового складу, але незмінними залишилися мета та сутність служби – берегти, захищати й рятувати від стихій і небезпек свою землю та свій народ. У наші дні Збаразький підрозділ ДСНС став потужним бойовим гарнізоном – гарантом безпеки мешканців району.

Створення відділення водолазно-рятувальних робіт на Тернопільщині розпочалося у 2013 році, на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення, за ініціативи ДСНС України (м.Київ). Адже наша земля пронизана значною кількістю  річок та водойм, тож існує постійна потреба у рятувальних і пошукових роботах на воді.

Для створення відділення та забезпечення його функціонування проведена значна робота щодо навчання особового складу, приведення нормативно-правових актів і документів у відповідність до чинного законодавства та забезпечення належним оснащенням і спорядженням. На даний час відділення функціонує у постійній готовності та повноцінно проводить аварійно-рятувальні й пошукові роботи на водних об’єктах області. На сьогоднішній день це єдиний сертифікований водолазно-рятувальний підрозділ в області.

Водолази Управління ДСНС України  щоразу кваліфіковано виконують свою важку та небезпечну роботу.

Щороку фахівці проходять перевірку теоретичних знань, практичних навичок, виконують обов’язкові норми годин роботи під водою, підтверджують кваліфікацію та отримують допуски для спусків і робіт на водолазно-кваліфікаційній комісії відповідно до наказу ДСНС України.

Також проведено навчання особового складу відділення у м. Катовіце республіка Польща в 2015 році за програмою медична допомога, охорона та рятування людей на водних об’єктах.

У червні 2018 року проведено сертифікацію відділення у міжвідомчій атестаційній комісії, відповідно отримано право на надання платних послуг із виконання водолазних робіт, пошуку, обстеження, очищення пляжів та інше.

16 травня 2019 року в Тернополі на базі Управління ДСНС України у Тернопільській області урочисто стартували обласний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних та обласний збір-змагання юних рятувальників «Школа безпеки», приурочені пам'яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС полковника внутрішньої служби Леоніда Кудринського.

Продемонструвати свої вміння, навики пожежної справи, ерудицію, знання правил пожежної безпеки та вміння діяти в екстремальних ситуаціях до Тернополя прибули понад 200 юнаків та дівчат – учасників Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки» та представників кращих команд Дружин юних пожежних з усієї області.

Упродовж напруженого дня команди виборювали звання найкращої. Першість області серед учасників громадського дитячого руху «Школа безпеки» відбувалась на спортивно-тренувальній базі Управління ДСНС. Організатори створили на всіх етапах змагань умови, наближені до реальних, що допомогло дітям по-справжньому показати свої вміння та навички. На учасників очікувала насичена програма: вони долали зону техногенної аварії та рятували з висотної будівлі умовно-постраждалого, надавали першу медичну допомогу й проходили тестування з цього предмету. Незважаючи на несприятливі погодні умови, юні вогнеборці гідно долали усі випробування.

У підсумку команди, чиї учасники продемонстрували кращі результати, здобули призові місця: в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних перемогли представники Підгаєцької гімназії ім. М. Паславського – команда «Крок вперед», а першість на обласному етапі збору-змагання «Школа безпеки» виборола збірна м.Тернопіль.

За підсумками змагань призерів нагородили дипломами, кубками, медалями та цінними подарунками від організаторів і спонсорів. Окрім того, переможцям збору-змагання «Школа безпеки» вручили перехідний Кубок пам'яті учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС полковника внутрішньої служби Леоніда Кудринського.

17 травня 2019 року на навчальному пункті аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області відбувся черговий випуск слухачів. 30 новоспечених фахівців пожежно-рятувальної служби упродовж 4-х місяців навчалися за направленнями відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти. До курсу входили теоретична, практична підготовка та виробнича практика, яку вони проходили безпосередньо у підрозділах.

16-18 травня 2019 року у Дніпрі проходив IХ Фестиваль героїко-патріотичної пісні серед осіб рядового і начальницького складу, працівників органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС, ветеранів і пенсіонерів служби цивільного захисту.

До участі у фестивалі приєднались близько 120 учасників із територіальних підрозділів різних куточків країни.

Тернопільську область представляла Тимощук Наталія. Дівчина працює головним бухгалтером у 5-й державній пожежно-рятувальній частині Управління ДСНС України у Тернопільській області. Наталя заспівала пісню «Ти підбори змінила на берці» (слова Христини Панасюк) та виграла срібло у номінації «Автор виконавець».

31 травня 2019 року, в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області пройшов Велодень. Ця дата обрана не випадково, адже саме 31 травня 1868 року – в Парижі відбулися перші велосипедні перегони, відтак цей день прийнято вважати датою народження велосипедного спорту.

Така акція, організована за ініціативи начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області полковника служби цивільного захисту Віктора Маслея, відбувається вже 4-й рік поспіль. Співробітники установи сьогодні відмовилися від автотранспорту та приїхали на роботу на велосипедах. Спільно з членами своїх сімей, друзями, а також ветеранами та пенсіонерами пожежно-рятувальної служби, рятувальники здійснили велопробіг дорогами Тернопільщини, який приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. У заході взяли участь близько тридцяти учасників. Велосипедисти, подолавши тридцятикілометрову дистанцію, повернулися в Управління втомленими, проте задоволеними та натхненними на працю на благо своєї держави. 

18 червня 2019 року начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей взяв участь в урочистому відкритті навчань “Rescue Days Ukraine 2019” на базі тренувального полігону Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС Рівненщини.
Упродовж 4-х днів рятувальники ДСНС удосконалювали рівень професійної підготовки з реагування на дорожньо-транспортні пригоди та навчалися працювати з новим аварійно-рятувальним обладнанням шляхом безпосереднього відпрацювання різних сценаріїв ДТП на тринадцяти навчальних місцях.

Під час відкриття навчань очільнику тернопільських вогнеборців урочисто передали ключі від спеціального аварійно-рятувального автомобіля Volkswagen. До слова, даний транспортний засіб призначений для ліквідації наслідків аварій та дорожньо-транспортних пригод.

10 липня 2019 року в Тернополі відбувся перший етап огляду-конкурсу «Кращий начальник караулу». У ньому взяли участь  30 начальників караулів - представників пожежно-рятувальних підрозділів міста та районів.

 У підсумку визначено переможців в трьох номінаціях:

 • кращий начальник караулу ДПРЧ– старший лейтенант служби цивільного захисту Олег Біляс, начальник караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Кременецького РВ У ДСНС України у Тернопільській області;
 • кращий начальник караулу ДПРП– старший лейтенант служби цивільного захисту Володимир Марчак, командир відділення 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї ДПРЧ Теребовлянського РВ У ДСНС України у Тернопільській області;
 • кращий молодий начальник караулу ДПРЧ– лейтенант служби цивільного захисту Олег Ференц, начальник караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Бережанського РВ У ДСНС України у Тернопільській області.

21 липня 2019 року – в день позачергових виборів народних депутатів України,  в Тернопільській області на об’єктах, де розташовано виборчі дільниці, діяли пожежні пости, на яких чергували співробітники підрозділів Управління ДСНС України у Тернопільській області та працівники добровільних пожежних команд. До завершення процесу волевиявлення громадян органи управління і сили ДСНС були переведені на посилений режим несення служби.

15 липня 2019 року  рятувальники урочисто провели на заслужений відпочинок свого колегу, начальника Лановецького районного сектору Управління ДСНС України у Тернопільській області підполковника служби цивільного захисту Тараса Попенка. Близько двадцяти років свого життя Тарас Іванович присвятив пожежно-рятувальній службі. Свою трудову діяльність він розпочав у січні 2000 року пожежним 11-ї самостійної державної пожежної частини м. Ланівці. Далі працював на різних посадах рядового, середнього, а згодом і старшого начальницького складу. З грудня 2004 року його призначили керівником Лановецьких вогнеборців. Відтоді він майже 15 років очолював пожежно-рятувальну службу району. Справжній професіонал своєї справи – він чесно та сумлінно виконував свій службовий і громадянський обов'язок. А його професіоналізм та відданість справі врятували не одне людське життя.

З 28 липня по 10 серпня відбулася чергова зміна у польовому спеціалізованому таборі «Юний рятувальник»,  що в мальовничій місцевості поблизу села Скоморохи Бучацького району. Учасниками були  80 юних рятувальників у супроводі офіцерів-опікунів із числа працівників Управління ДСНС України у Тернопільській області.

З 31 липня по 2 серпня 2019 року у м. Тернопіль відбулися змагання за Кубок України з пожежно-прикладного спорту. Участь взяли найсильніші та найспритніші рятувальники, в складі 16 команд із різних куточків України. На змагання прибуло близько 160 спортсменів. Серед учасників – 7 жінок (які змагалися поза регламентом, в особистому заліку).

Урочисте відкриття цього видовищного спортивного свята відбулося 31 липня на Тернопільському міському центральному стадіоні, за участю Голови ДСНС України Миколи Чечоткіна, Президента Федерації з пожежно-прикладного спорту України Григорія Реви, керівників обласної та міської влади, силових структур області, а також працівників та ветеранів пожежно-рятувальної служби на чолі з начальником Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктором Маслеєм.

Головний трофей змагань – Кубок України з пожежно-прикладного спорту вибороли рятувальники з Києва. Друге місце посіла команда Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Третіми стали спортсмени з Волинської області.

Окрім головного призу, спортсмени з Києва, за перемогу в пожежній естафеті 4х100 м отримали ще й Кубок на честь колишнього керівника Головного управління пожежної охорони МВС України генерал-майора Пилипа Десятникова, який стояв біля витоків пожежно-прикладного спорту України.

А за кращий результат у бойовому розгортанні збірну Чернігівської області нагородили Кубком на честь легенди пожежної охорони генерал-майора внутрішньої служби Миколи Хорошка. Також за перемогу у даному виді Чернігівські вогнеборці отримали цінний подарунок від Тернопільського міського голови Сергія Надала.

Окрім головних нагород, всі призери отримали медалі та грамоти, а також цінні подарунки від партнерів змагань.

29-30 серпня 2019 року делегація з Тернопільщини взяла участь у міжнародному семінарі, що відбувся у Варшаві.

Рятувальники з Тернопільщини, на чолі із заступником начальника Управління ДСНС України в області Олександром Гавурою,  взяли участь у міжнародному семінарі CBRN-POL, де розглядали питання хімічного, бактеріологічного та радіологічного захисту населення.

На конференції були присутні більше сотні фахівців із ряду країн Європи: Італії, Іспанії, Бельгії, Греції, Португалії, Франції, Хорватії, Угорщини, Фінляндії, України та Польщі. Опрацьовували дії відповідних служб при аваріях, що супроводжуються витоком хімічних речовин, підвищеним рівнем радіації, бактеріологічним забрудненням. Презентували сучасні системи виявлення агресивних речовин та реагування на відповідні небезпеки.

5 вересня  в Тернополі, на території Управління ДСНС України у Тернопільській області, відбувся чемпіонат із пожежно-прикладного спорту в форматі «Firefighter Combat Challenge». Такі змагання є шалено популярними у вогнеборців із різних країн світу, адже вони підкреслюють унікальний характер пожежно-рятувальної служби та демонструють таланти й можливості вогнеборців.

За перемогу боролися понад сотня рятувальників у складі 21-ї команди з районних та міських підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС. Відтак, в індивідуальному забігу кращим став старший лейтенант служби цивільного захисту Святослав Зведенюк, начальник караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини з м.Тернопіль, який здобув почесний титул «Найсильнішого пожежного-рятувальника Тернопілля - 2019». 1-ше загальнокомандне місце у збірної 10-ї державної пожежно-рятувальної частини з Гусятинського району, також вона виборола перемогу у командній естафеті та тандемі. 2-ге загальнокомандне місце посіли вогнеборці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Теребовлянського району, а почесне 3-є – у представників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Заліщицького району.

15 вересня 2019 року в Марійському Духовному центрі с.Зарваниця Теребовлянського району вже традиційно відбулась Всеукраїнська Проща, приурочена до Дня рятівника.

Цьогоріч, напередодні професійного свята, вона зібрала працівників Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області на чолі з керівником установи полковником служби цивільного захисту Віктором Маслеєм, працівників місцевих пожежних команд, добровольців та представників органів влади.

Разом із рятувальниками в Зарваницю також прибули й члени їхніх сімей. Цьогоріч до Прощі долучилися й фахівці ДСНС з Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Рівненської областей, а також делегація рятувальників із Грузії.

18 вересня у Чорткові відбулися урочисті заходи з нагоди 120-річчя пожежної охорони району та Дня рятівника, яке відзначається традиційно 17 вересня. До слова, перша міська пожежна команда у Чорткові була сформована 15 вересня 1939 року. У той час тут служило 47 вогнеборців.

21 та 22 вересня 2019 року у столиці України відбулася запекла боротьба за титул переможця Міжнародних змагань «Найсильніший пожежний-рятувальник». Між собою змагалися спортсмени не лише з України, але й з Білорусії, Польщі та Литви. Всього – 24 команди. Тернопільські бійці ДСНС показали достойні результати, посівши 13 загальнокомандне місце. Спортсмени відзначилися й у особистих заліках. Хороші результати показали хлопці в індивідуальних забігах. Серед 103 учасників Святослав Зведенюк посів 23 місце, Василь Андрущак - 35, Іван Кушнір - 74, Василь Максимів - 85, Володимир Антонюк – 88. У змаганнях із бігу у тандемі тернополяни посіли 10 загальнокомандне місце. Дівчата завоювали 16 загальнокомандне місце.
У командній естафеті наші рятувальники показали 10 результат серед 21 команди.

11 жовтня 2019 року  в Тернопільській області урочисто відкрили ще один підрозділ пожежної охорони. Безпеку мешканцям сіл Винятинці, Голігради та Новосілка гарантуватиме пожежна команда, створена у селі Винятинці Заліщицького району. До відкриття підрозділу пожежної охорони долучилися спонсори – агрохолдинг «Мрія» та приватний підприємець Володимир Турчак.

З нагоди урочистої події на захід завітало керівництво Заліщицької райдержадміністрації та співробітники пожежно-рятувальної служби області.

24 жовтня начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей зустрівся із Почесним Консулом Литовської Республіки в м.Тернопіль та Тернопільській області Ярославом Візняком. Вони обговорили перспективи розвитку ділового партнерства між українськими й литовськими рятувальниками. Метою майбутньої співпраці є, передусім, перейняття передового європейського досвіду, впровадження новітніх технологій у сфері попередження катастроф і надзвичайних ситуацій та надання невідкладної допомоги у випадку виникнення різного роду надзвичайних подій.

24 жовтня 2019 року в обласному Управлінні ДСНС України у Тернопільській області рятувальники та фахівці у сфері соціального захисту населення зустрілись з представниками компанії MakeIT.technology. У рамках робочої зустрічі розробники програмного забезпечення презентували свій проєкт «112:UA» .

Цей мобільний додаток, розроблений для смартфонів на базі Android. Він покликаний забезпечити простий та зручний доступ до служб екстреної допомоги. Він спеціально адаптований, перш за все, для осіб з особливими потребами, з метою отримання ними швидкої та якісної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Додатком можуть користуватися люди з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, люди похилого віку та інші. Натисненням лише однієї «гарячої» клавіші користувач зможе негайно надіслати сигнал про допомогу. Після отримання повідомлення, диспетчер, завдяки спеціальному програмному забезпеченню, матиме необхідну інформацію про потерпілого, його медичні дані, місце перебування тощо. Це дозволить оперативно відреагувати на запит та направити до місця виклику екстрену службу, відповідно до потреби абонента.

Після розгляду та всебічного обговорення, присутні прийшли до одностайного висновку про переваги та доцільність подальшого впровадження даного програмного забезпечення. Відтак, 3 грудня, в Міжнародний день людей з інвалідністю, на Тернопільщині стартує пілотний проєкт – розпочнеться тестове випробування додатку «112:UA».

5 листопада 2019 року в м.Тернопіль відбувся бізнес-форум «Литва-Україна: досвід Європейського Союзу для Тернопільської області». На захід було запрошено представників органів виконавчої влади та представників бізнес структур, які хочуть розвивати свою підприємницьку діяльність. Участь у даному заході взяв й начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області  Віктор Маслей. Вже близько двох років Тернопільські рятувальники підтримують ділові та дружні стосунки з колегами з Литовської Республіки – Самоврядуванням пожежної охорони Шилальського району Таурагського повіту. Результатом такої співпраці стали двосторонні робочі візити, а також надання литовськими вогнеборцями українським рятувальникам гуманітарної допомоги у вигляді одного спеціального та двох пожежних автомобілів, радіостанцій і спеціального взуття.

Упродовж тижня з 11 по 15 листопада 2019 року  тривали Навчання у  місті Краків Малопольського воєводства Республіки Польща. У  рамках проєкту "Підвищення ефективності реагування українських рятувальних служб на кризові ситуації - ІІІ етап" розглядали питання хімічного, бактеріологічного та радіологічного захисту населення.

Навчання відбувались відповідно до програми Польська допомога, що фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща. У навчаннях брали участь рятувальники з Тернопільської, Івано-Франківської, Херсонської, Одеської областей та м. Києва.

11 грудня 2019 року, в рамках співпраці між польськими та українськими рятувальниками, на Тернопільщину з робочим візитом завітала делегація пожежників з міста Хожув Республіки Польщі.

Гостей ознайомили з роботою Управління та підпорядкованих підрозділів.

З метою поглиблення двостороннього співробітництва польські колеги розповіли про Освітній центр міста Хожів, де дітей та молодь ознайомлюють з правилами безпеки у побуті, на відкритій території, в природному середовищі та інше. Такі зустрічі українських та польських рятувальників є надзвичайно важливими, оскільки це не лише сприяє налагодженню тісних зв’язків та співробітництву, але й дозволяє розглянути і вивчити механізми для залучення додаткових ресурсів, у тому числі гуманітарних та грантових.

24 грудня 2019 року у селі Гарбузів Зборівського району заступила на своє перше чергування новостворена місцева пожежна команда – 41-й підрозділ місцевої пожежної охорони, створений на Тернопільщині.

27 грудня 2019 року на засіданні Уряду був схвалений, розроблений ДСНС проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки».

Норми законопроєкту спрямовані на удосконалення механізмів державного регулювання у сфері техногенної та пожежної безпеки.

На сьогодні на обліку в ДСНС перебувають понад 500 тисяч об’єктів.

Прийняття проєкту дозволить зосередити основну увагу держави проведенню профілактичної роботи на стратегічних та особливо небезпечних об’єктах, а також об’єктах із високим ступенем ризику, пожежі та надзвичайні ситуації, які можуть досягти катастрофічного рівня.

Законом запроваджуються механізми економічного стимулювання підприємців до виконання вимог пожежної безпеки, у тому числі шляхом добровільного страхування цивільної відповідальності. Зазначена норма направлена на подальше спрощення ведення підприємницької діяльності малим та середнім бізнесом та зменшення кількості перевірок.

Так, з прийняттям Закону, для суб’єктів господарювання із середнім або незначним ступенями ризику в разі заключення договору добровільного страхування відповідальності, періодичність проведення їх планових перевірок збільшується на строк дії зазначеного договору.

Укладання договору добровільного страхування здійснюватиметься на підставі акту оцінки об’єкта на відповідність вимогам пожежної безпеки.

У такому випадку, перевірки суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику будуть проходити не частіше, ніж раз на шість років, а з незначним ступенем ризику - на десять років.

9 січня 2020 року парк пожежної техніки пожежно-рятувальних підрозділів Тернопільської області поповнився новими спецавтомобілями. Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель передав для потреб Служби порятунку Тернопільщини чотири потужних спецавтомобілі українського виробництва на базі шасі МАЗ. Технікою, що була придбана за кошти державного бюджету поповнився парк пожежних машин Бучацького, Заліщицького, Зборівського районних відділів та частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Також він вручив рятувальникам спеціальне обладнання, придбане за кошти обласного бюджету: бензопилу, бензоріз та алмазні диски STIHL, 3 надувні човни КМ-400D та два підвісні двигуни до них, десять захисних костюмів ProChem II F (у комплекті з чоботами та рукавицями), п’ять протигазів фільтрувальних СM-6S в комплекті з фільтрами та сумками, два перфоратора Makita та свердла по бетону і каменю.

За останні кілька років Тернопільська область вже одержала, разом з сьогоднішнім, 16 сучасних пожежно-рятувальних автомобілів. Нові машини на базі МАЗів є більш потужними та досконалими, ніж їх аналоги на базі ЗІЛ 130 і 131. Зокрема, в них більші можливості для гасіння пожеж. Це зумовлено використанням майже вдвічі більшої цистерни для підвозу води та нового потужнішого насоса, з подачею 60 літрів води за секунду. Також на них встановлено й чимало іншого сучасного обладнання, механізмів та агрегатів.

10 січня 2020 року, з нагоди Різдва, рятувальники організували свій імпровізований Вертеп. Різдвяними колядками вони привітали з святами своїх колег та друзів, побажали їм добра, миру й злагоди. Усі присутні щиро сміялися над жартами Жида та Жидівки, бешкетуванням Смерті та Чорта, насолоджувалися мелодійними піснями та наостанок разом виконали колядку «Нова радість стала».

16 січня 2020 року команда Управління ДСНС України у Тернопільській області з пожежного кросфіту «Тернопільські дракони» – прийняла виклик від своїх львівських колег – «Галицьких левів» та долучилась до челенджу, що набирає популярності серед українських рятувальників. 

В повному бойовому спорядженні, з апаратами на стисненому повітрі, рятувальники вправно пролізли між щаблями штурмової драбини, крізь вузькі отвори, розміром 25см на 30см. В оснащенні рятувальника зробити це було доволі складно та «Тернопільські дракони» гідно впорались з завданням. Підтримуючи умови челенджу, вони предали естафету далі: своїм колегам – рятувальникам з Головного Управління ДСНС у Миколаївській області, а також вогнеборцям з м.Катовіце Шльонського воєводства Республіки Польща й м.Шилале Литовської Республіки.

На Тернопільщині тривають позапланові перевірки на об’єктах закладів установ та організацій з масовим перебуванням людей. Дані заходи організовані, на виконання доручення Прем’єр-міністра України, з метою здійснення контролю за виконанням вимог Кодексу цивільного захисту України, інших законодавчих та нормативних актів у сфері цивільного захисту. Загалом перевіркам підлягає близько 1500 об’єктів, до яких належать дошкільні навчальні заклади, школи, професійно-технічні та вищі навчальні заклади, гуртожитки, установи охорони здоров’я та соціального захисту, державні об’єкти критичної та транспортної інфраструктури у тому числі торговельно-розважальні заклади, віднесені до СС2 та СС3 класів наслідків (відповідальності) будівель та споруд. Окрім перевірок рятувальники проводять з працівниками установ та організацій інструктажі щодо своєчасного оповіщення про пожежу, наголошуючи на дотриманні вимог правил пожежної безпеки. Особлива увага приділяється навчальним закладам. Позапланові перевірки, тренування та навчання триватимуть до кінця березня поточного року.

29 січня 2020 року матеріально-технічна база пожежно-рятувальної служби Тернопільщини поповнилась сучасною спеціальною технікою, вартістю понад 6 мільйонів гривень.

Автомобільний кран ZOOMLION Truck Crane ZLJ5390JQZ35H та автогрейдер SHANTUI SG21A-3 Управління ДСНС України у Тернопільській області отримало від Уряду Китайської Народної Республіки. Це стало можливим завдяки угодам про техніко-економічне співробітництво, укладеним між урядами України та КНР.

Спецмашини передано на озброєння аварійно-рятувального загону спеціального призначення для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Водії-рятувальники цього підрозділу, які обслуговуватимуть дану техніку заздалегідь пройшли спеціальне практичне навчання під наглядом фахівців Китайської Народної Республіки та отримали сертифікати на її використання.

13 лютого 2020 року, тернопільські рятувальники долучились до профілактичної акції «Увага, спецсигнал!», яку провели співробітники обласного Управління патрульної поліції. Його організували, аби перевірити чи дотримуються водії вимог правил дорожнього руху в частині надання переваги спеціальному транспорту. В межах профілактичного заходу водіїв привчали до правильної поведінки на автошляхах та нагадували, навіщо треба пропускати пожежні, швидкі та поліцейські автівки, коли ті їдуть з увімкненими звуковими сиренами та проблисковими «маячками».

18 лютого 2020 року на Тернопільщині стартувала чергова вступна кампанія до профільних вищих навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. З кандидатами на поступлення та навчання та їхніми батьками зустрілись фахівці відділу персоналу, медичної та психологічної служб Управління ДСНС України у Тернопільській області. Вони провели роз’яснення щодо умов вступу до вишів ДСНС України та ознайомили присутніх з переліком спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання. Також наголосили на підвищених вимогах щодо рівня стану здоров’я, фізичної підготовленості та індивідуально-психологічних особливостей кандидатів на поступлення. З цією метою, для визначення стану здоров'я, рівня фізичного розвитку та психологічних особливостей особистості майбутніх рятувальників передбачене здійснення якісного професійно-психологічного та медичного відбору. Це дозволяє вибрати справді здорових, врівноважених, інтелектуально розвинутих та мотивованих кандидатів для опанування премудростей рятувальної справи. Адже в сучасних умовах, на фоні ускладнення техніки та збільшення інтенсивності праці, професія ставить надзвичайно високі вимоги до пожежного-рятувальника, його психофізіологічних та особистісних якостей.

20 лютого 2020 року на Кременеччині урочисто відкрили V-й Всеукраїнський зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі – 2020». Захід триватиме до 23 лютого. Всього у змаганнях беруть участь 24 бригади центрів екстреної медичної допомоги з України, Литви, Польщі, Білорусії. До цього масштабного заходу долучились представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які виступили не лише співорганізаторами, але й безпосередніми учасниками. Зокрема, рятувальники демонструють уміння проведення аварійно-рятувальних робіт,  здійснюють екстрену евакуацію потерпілих, з допомогою спеціального рятувального обладнання та спорядження. Дані змагання дають можливість навчитися представникам екстрених служб (фахівцям ДСНС, Національної поліції, медикам) тісно співпрацювати під час виникнення різного роду надзвичайних подій. Тому що лише професійно організована співпраця цих служб допоможе звести до мінімуму матеріальні та людські втрати.

21 лютого 2020 року Тернопільщину з робочим візитом відвідав координатор проекту «Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних громадах України – Фаза2», генерал Державної пожежної служби Польщі у відставці Марек Ковальські, який також є представником Асоціації добровільних пожежних команд Республіки Польща. Він зустрівся із керівництвом Байковецької й Мельниця-Подільської ОТГ та розповів про умови і мету проєкту, що триватиме з березня по червень 2020 року. Громадам пропонують допомогу в налагодженні роботи добровільних пожежних команд, навчання рятувальників – членів цих команд, на базі навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного Управління ДСНС України, навчальний візит до Польщі, в якому візьмуть участь представники ОТГ та Державної служби з надзвичайних ситуацій з метою опанування сучасними європейськими стандартами щодо організації заходів цивільного захисту в громадах, а також супровід усього процесу  ментором-практиком з Євросоюзу, який допоможе інтегрувати місцеві пожежні команди у систему безпеки громад.

До слова, Проект «Вдосконалення системи цивільного захисту в об’єднаних громадах України – Фаза2» фінансується програмою U-LEAD з Європою, донорами якої є Європейський Союз, зокрема Данія, Естонія, Німеччина, Польща та Швеція, а його мета це розширення прав, можливостей та спроможностей ключових суб’єктів самоврядування на національному, регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації.

З 27 лютого 2020 року для транспортування ймовірних інфекційних хворих на коронавірус на цілодобове чергування заступив багатофункціональний вертоліт-трансформер Мі-8МТВ-1, обладнаний медичним модулем з повним комплектом устаткування для екстреної медичної допомоги та підтримки життєдіяльності, зокрема, ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, а також знезаражувальним душемякий. Вертоліт нестиме чергування на авіаційному майданчику ДСНС, а евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км по всій території України.

17 березня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Законом установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема:

 • забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності;
 • з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення;

В Управлінні ДСНС України у Тернопільській області запроваджено медико-санітарний режим, спрямованих на профілактику поширення COVID-19 (коронавірусу). Кожен працівник при вході у приміщення зобов’язаний дезінфікувати руки. Медична служба Управління проводить вимірювання температури тіла особового складу за допомогою багатофункціонального термометра.

Адміністративні послуги, що надаються Управлінням ДСНС України у Тернопільській області (реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки) будуть надаватися з урахуванням особливостей визначених цим законом.

Крім того, з метою запобігання поширенню коронавірусу, в адміністративній будівлі Управління ДСНС України у Тернопільській області, як і загалом у всіх територіальних підрозділах, на час дії карантину тимчасово призупинено проведення особистого прийому громадян та обмежено допуск відвідувачів на територію.

В Тернопільській області тривають профілактичні заходи, спрямовані на попередження поширення вірусних інфекцій. Співробітники підрозділів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області здійснюють санітарну обробку в містах та селах. Рятувальники проводять розпилення дезінфікуючого розчину не лише на вулицях населених пунктів, санітарною обробкою охоплені й об’єкти з масовим перебуванням людей: церкви, медичні заклади, магазини, сільради, АЗС тощо. Для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин. Під час виконання завдань за призначенням бійці ДСНС дотримувались усіх санітарних норм та вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках, для захисту очей та органів дихання.

6 квітня 2020 року Тернопільські рятувальники отримали від Державної служби України з надзвичайних ситуацій спеціальну аварійно-рятувальну машину середнього типу (САРМ-С), обладнану на базі Volkswagen Crafter 35. Це сучасне авто поповнило автопарк аварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС України у Тернопільській області. Автомобіль призначений для оперативного реагування та виконання завдань за призначенням під час проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, організації зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Він оснащений сучасним гідравлічним, електричним, пневматичним та іншим обладнанням, ношами для перенесення постраждалих, засобами освітлення й стабілізації аварійних об’єктів. Отримана техніка дасть змогу оперативніше реагувати на надзвичайні події, швидше ліквідовувати їх наслідки та своєчасно надавати допомогу постраждалим.

На Тернопільщині провели курс спеціальної підготовки для членів добровільної пожежної охорони краю. Такий захід організовано вперше, у рамках проекту «Вдосконалення цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах України – наступний крок». Даний курс розроблено Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща та державних служб. У онлайн режимі учасники ознайомилися із теоретичними питаннями: значення добровільної пожежної служби у місцевій безпеці, досвід організації добровільних пожежних команд (далі – ДПК) у Республіці Польща, технічне та рятувальне оснащення ДПК, особисте спорядження пожежника-добровольця та ін. 1 червня 2020 року у приміщенні навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління учасники курсу проходили практичну частину навчання. Одним із пріоритетних питань був алгоритм надання домедичної допомоги потерпілому при пожежі, ДТП чи іншій надзвичайній події.

Тернопільські рятувальники роблять туризм безпечним. У рамках спільного проєкту Управління туризму Тернопільської облдержадміністрації, аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного Управління ДСНС України та національного природного парку «Дністровський каньйон» розроблено ознакування екологічної стежки «Джуринський каньйон» у Заліщицькому районі. До слова, лише протягом минулого року локацію відвідало понад 8 000 туристів. Дана місцевість покрита лісами. Це підвищує ризик виникнення ситуацій, коли туристи втрачають орієнтування на маршруті, або ж травмуються і не можуть пояснити рятувальникам про їх місцезнаходження. У зв’язку з цим вперше в області реалізовано проєкт, який передбачає не лише ознакування маршруту, але і встановлення інформаційних стендів (на них заплановано зазначити правила безпеки для туристів), маркування стежки і встановлення точок порятунку – табличок-ідентифікаторів, які дозволять максимально швидко визначити місцезнаходження особи. Людина лише телефонує на номер «101» та повідомляє номер точки, біля якої вона знаходиться. Такі ідентифікатори встановляться вздовж локації, а також у суміжному лісовому масиві. Це забезпечить швидке надання допомоги людям, які заблукали або потрапили в екстрену ситуацію. Розробляється й картографічна схема, на якій буде зазначено GPS – координати кожної точки. Такий проєкт у планується реалізувати і на інших туристичних маршрутах області.

На Тернопільщині встановлюють новітні пожежні гідранти за європейським зразом. Ця історична подія започаткувує новий виток у історії пожежного водопостачання міста. У містах (ще з радянських часів) велика кількість пожежних гідрантів розміщена у колодязях. Підключення до них займає у рятувальників дорогоцінний час. Нові, наземні пожежні гідранти дозволяють вогнеборцям миттєво проводити відбір води із зовнішніх водопровідних мереж міста для подальшої подачі до місця виникнення пожежі. Подібні здавна застосовуються у населених пунктах Сполучених Штатів Америки та Європи. Практика встановлення сучасних наземних гідрантів розпочата у Тернополі ще з 2016 року спільним проектом Управління ДСНС України у Тернопільській області та міської ради.

25 червня 2020 року у Борщівському гарнізоні урочисто відкрили новозбудовану навчально-тренувальну вежу. Саме на ній особовий склад пожежно-рятувального підрозділу вдосконалюватиме свої професійні навички.

6 серпня 2020 року начальник Управління ДСНС України в Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей вручив посвідчення про проходження спеціальної підготовки  працівникам місцевої пожежної команди  Мельниця-Подільської об'єднаної територіальної громади, які успішно пройшли навчання за темою: "Вдосконалення цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах України – наступний крок".

В період з 23 квітня по 30 червня 2020 року члени місцевої пожежної команди вдосконалили навички проведення рятувальних операцій, опанували методи профілактичних кампаній у галузі місцевої безпеки, отримали роз'яснення щодо ролі місцевих пожежно-рятувальних підрозділів і місцевих громад у формуванні пожежної та місцевої безпеки. Загальний курс навчання склав 140 годин теоретичних та практичних занять. У подарунок від польських колег Мельниця-Подільські рятувальники отримали новий формений одяг європейського взірця, а за кошти об'єднаної територіальної громади для них придбано бойовий одяг.

19 серпня 2020 року у Тернополі відбулись спортивні ігри спецпідрозділів МВС України у форматі «CrossFit». Аби помірятися силою, продемонструвати відмінну спортивну форму та бойовий дух, на спортивно-тренувальній базі Управління ДСНС України у Тернопільській області зустрілись тернопільські рятувальники та бійці «КОРДу». Унікальні змагання об’єднали шалено популярний у вогнеборців із різних країн світу «Firefighter Combat Challenge», спорт, який підкреслює характер пожежно-рятувальної служби, та більш звичний для спецпризначенців «CrossFit», з елементами важкої атлетики, пауерліфтингу, гімнастики та стронґмену.

2 жовтня 2020 року Тернопільщину відвідала делегація пожежних-добровольців з Республіки Польща на чолі з директором Депутатської установи Уповноваженого уряду з питань польської діаспори та поляків за кордоном Вінсентом Новаком. Під час робочої зустрічі, яка відбулась в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області представники добровільної пожежної охорони Польщі спільно з українськими колегами розглянули стан справ щодо діяльності добровільних пожежних команд на Тернопільщині та намітили плани щодо подальшого співробітництва. 

5 листопада 2020 року матеріально-технічна база пожежно-рятувальної служби Тернопільщини поповнилася трьома спеціальними аварійно-рятувальними машинами легкого типу САРМ-Л, на базі автомобіля Ford Ranger, загальною вартістю понад 10,5 мільйонів гривень. Придбали їх у рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Основним завданням цієї техніки є швидка доставка рятувальників і спеціального обладнання до місця надзвичайної ситуації. Машини укомплектовані необхідним спорядженням, яке призначене для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод та надання допомоги постраждалим в ДТП, а також обладнанням для організації зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Рятувальники Тернопільщини мають позитивний досвід користування подібною спецтехнікою. Адже протягом 2019-2020 років аварійно-рятувальними автомобілями на шасі Volkswagen Crafter, Volkswagen Т6 та Ford Ranger вже поповнено автопарк Тернопільського та Чортківського гарнізонів. Закономірно, що цього разу ключі та номерні знаки від спеціальних аварійно-рятувальних машин вручили рятувальникам Кременецького, Бучацького та Зборівського районів. У зоні відповідальності цих гарнізонів пролягають основні автомагістралі області – найбільш навантажені транспортні артерії, на яких виникає велика кількість дорожньо-транспортних пригод.

4 грудня 2020 року матеріально-технічна база пожежно-рятувальної служби Тернопільщини поповнилася ще трьома спеціальними аварійно-рятувальними машинами легкого типу САРМ-Л, на базі автомобіля Ford Ranger, придбаними в рамках Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні.

4 по 9 грудня 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова,  методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів, проведене Загальнонаціональне дослідження, яким оцінено ситуацію в країні, а також визначено рівень довіри до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян. За підсумками року у дзеркалі громадської думки: рятувальники опинилися у трійці лідерів рейтингу довіри громадян до державних та суспільних інститутів - нам довіряють 64% українців!

23 грудня 2020 року Байковецька об’єднана територіальна громада, яка є учасником проєкту «Вдосконалення системи цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України», в рамках програми «U-LEAD з Європою» отримала спеціальне пожежне спорядження. Захисний одяг, а також шоломи, рукавиці, чоботи, рятувальну дошку (жорсткі ноші) та повністю укомплектовану медичну сумку передав місцевим вогнеборцям очільник пожежно-рятувальної служби Тернопільської області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Також члени пожежної команди, які в рамках проєкту, під керівництвом кваліфікованих польських фахівців, в режимі онлайн, успішно пройшли навчання за темою: «Вдосконалення цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах України – наступний крок», одержали посвідчення  про проходження спеціальної підготовки.

24 грудня 2020 року матеріально-технічна база пожежно-рятувальної служби Тернопільщини поповнилася 4 спеціальними аварійно-рятувальними машинами. Серед них: 2 пожежні автоцистерни, що мають здатність вивозити до місця призначення по 8 тонн води, спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу на базі шасі  MAN, а також унікальний автомобіль, який поки що є лише у Чернівецькій, і відтепер у нашій області - пожежна насосно-рукавна станція на базі авто МАЗ. Ця машина здатна перекачувати 220 літрів води за секунду.

Нагадаємо, що загалом Державна служба з надзвичайних ситуацій закупила та надала Тернопільській області  33  спеціальні автомобілі  різного призначення та масштабу. У 2020 році за кошти резервного фонду Державного бюджету за програмою  «Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України» закуплено майна на суму близько 10 мільйонів гривень. Дане майно на заходах було урочисто передане у підрозділи Управління для виконання завдань за призначенням.

18 лютого 2021 року проведено інформаційну сесію Тернопільського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» для голів територіальних громад Тернопільської області «Безпекові аспекти роботи територіальних громад Тернопільщини». В ході сесії були розглянуті і обговорені питання: повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту, їх відповідальність та недотримання вимог пожежної та техногенної безпеки; створення підрозділів цивільного захисту в територіальних громадах; порядок створення та функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони; організація управління цивільним захистом в органах місцевого самоврядування; алгоритм дій керівника органу самоврядування у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації; організація роботи консультаційних пунктів з цивільного захисту при органах місцевого самоврядування.

9-10 березня 2021 року для Тернопільських рятувальників провели навчання з безпечного та ефективного використання аварійно-рятувального обладнання ТМ WEBER RESCUE. З метою підвищення рівня професійної кваліфікації та набуття практичного досвіду близько 120 рятувальників з усієї області пройшли спеціальну теоретичну та практичну підготовку. Вони розглядали різноманітні сценарії розвитку подій під час ліквідації наслідків ДТП, а також при проведені інших аварійно-рятувальних робіт, із застосуванням спеціального гідравлічного, пневматичного та електричного інструменту.

10 березня 2021 року двом рятувальникам з Тернопільщини вручили державну нагороду. Указом президента України Володимира Зеленського, за мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації надзвичайних ситуацій та зразкове виконання службового обов’язку, медаллю «За бездоганну службу» III ступеня відзначено підполковника служби цивільного захисту Юрія Ярему - начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління ДСНС України у Тернопільській області та старшого прапорщика служби цивільного захисту Андрія Грелю - командира відділення-водія 1-ї ДПРЧ 1-го ДПРЗ Управління ДСНС України у Тернопільській області.

19 квітня 2021 року за сумлінне виконання службових обов’язків, самовідданість, професіоналізм, оперативне розв’язання поставлених завдань, особистий внесок у справу захисту життя і здоров’я людей та з нагоди Дня пожежної охорони Тернопільські рятувальники, що відзначились під час ліквідації пожежі 22 березня 2021 року в приміщенні АТ «Кредобанк», на вул.Замковій, 7 у м. Тернополі отримали заслужені нагороди. Співробітникам пожежно-рятувальної служби вручили нагрудний знак ДСНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» та Нагрудний знак міського голови.

26 квітня 2021 року на Тернопільщині розпочата вакцинація співробітників підрозділів ДСНС від COVID-19. Щеплення проводять вакциною Comirnaty розробленою американським фармакологічним концерном Pfizer спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech. Вакцинація Тернопільських рятувальників символічно припала на Всесвітній Тиждень імунізації, який в цьому році за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я проводиться під девізом «Запобігти. Захистити. Прищепити». Сьогодні свою дозу вакцини отримають три сотні представників Служби порятунку.

13 травня 2021 року У Бережанах відкрили оновлений навчально-консультаційний пункт з питань цивільного захисту. За задумом організаторів – він покликаний стати осередком здійснення методичного супроводу підприємств, установ та організацій Бережанщини, що проводять навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань серед населення з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

23 червня 2021 року в Тернопільській області урочисто відкрили ще один підрозділ пожежної охорони. Відтепер безпеку мешканців сіл Гермаківка, Залісся, Іване-Пусте та Пилипче гарантуватиме пожежна команда, створена у селі Іване-Пусте Чортківського району.
У лютому цього року Борщівські рятувальники Іване-Пустенській територіальній громаді вручили сертифікат на пожежний автомобіль і менш ніж за пів року спільними зусиллями створили МПК.

6 липня 2021 року в Тернополі відбулись спортивні ігри серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб Тернопільської області  за форматами «Cross Fit» та «Firefighter Combat Challenge», під егідою обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» та ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Аби продемонструвати відмінну спортивну форму та бойовий дух, на спортивно-тренувальній базі Головного управління ДСНС України у Тернопільській області зустрілись збірні команди тернопільських рятувальників, бійців «КОРДу», 2-го стрілецького батальйону в/ч 3002 НГУ, роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, Управління патрульної поліції в Тернопільській області та Управління поліції охорони в Тернопільській області. Змагання об’єднали шалено популярний у вогнеборців із різних країн світу «Firefighter Combat Challenge», спорт, який підкреслює характер пожежно-рятувальної служби, та більш звичний для спецпризначенців «CrossFit», з елементами пауерліфтингу, гімнастики та стронґмену. Співробітники усіх спецпідрозділів демонстрували дива витривалості, сили та спритності, змагаючись як в індивідуальному, так і в командному заліках, а на спортивні доріжки вийшли не лише хлопці, а й дівчата. Під час виконання вправ учасники здолали чимало непростих випробувань. Спершу – підйом по триколінній драбині у вікно третього поверху навчальної вежі та підіймання туди ж, з допомогою рятувальної мотузки, рукавної скатки, вагою понад 20 кг. І це лише початок. Після спуску на них чекав силовий тренажер «Кайзер»: ударами кувалди спортсмени переміщували балку, вагою 72,5 кг, на відстань 1,5 м. А ще вони долали смугу перешкод, бігли з рукавною лінією та подавали ствол на заливку мішені, здійснювали евакуацію «потерпілого» – підіймаючи та переміщуючи манекен вагою 80 кг на відстань 30 м... І це ще далеко не фінал… А далі, суперники штовхали гирі, підіймались по канату, перекидали  важчезне колесо вагою 150 кг. Все це відбувалось в шаленому темпі, на межі людських можливостей.

6 серпня 2021 року на виконання завдання Глави держави Володимира Зеленського та рішення Уряду, сотня рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту «Київ». Зведений загін вогнеборців з усієї країни прибув до Греції для допомоги у боротьбі із масштабними лісовими пожежами.

21 вересня 2021 року в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області урочисто відкрили Музей пожежно-рятувальної справи. Подію приурочили до Дня рятівника – професійного свята представників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань. Музей створили на базі пожежно-технічної виставки, що діяла ще з 1988 року. Його відвідувачі матимуть змогу побачити копію Микулинецької фігури Святого Флоріана, котрий вважається покровителем вогнеборців та захисником від вогненної стихії, а за допомогою різноманітних історичних експонатів, макетів і світлин зможуть поринути в історію пожежництва, ознайомитись з цікавими історичними фактами, із зародженням, становленням та сьогоденням пожежно-рятувальної служби краю. Експозиція музею покликана сприяти популяризації пожежно-рятувальної справи, пропаганді традицій пожежно-рятувальної служби та добровільних пожежних формувань, отриманню знань, які допоможуть людині правильно діяти в екстремальній ситуації тощо.

З 13 по 25 вересня 2021 року у навчальних закладах України проходила всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «День з поліцейським та рятівником». Рятувальники та поліцейські розповіли дітям про правила безпечної поведінки в побуті, на дорозі, пожежної безпеки в лісі, наголосили про заборону спалювання сухої трави та побутового сміття, що робити, коли знайшли вибухонебезпечний предмет, як поводитись, якщо виникла надзвичайна ситуація. Провели майстер-класи з надання домедичної допомоги потерпілому. На подвір’ях навчальних закладів школярів знайомили зі спецтехнікою та спецобладнанням, продемонстрували, як приборкується загоряння за допомогою пожежного ствола. Мета таких заходів - привернути увагу дітей до своєї безпеки, до правил поведінки під час виникнення різного роду надзвичайних ситуацій, оскільки навички, отримані зараз, у майбутньому можуть зберегти життя.

2 листопада 2021 року на навчальному пункті аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області відбувся перший випуск слухачів курсу професійно-технічного навчання за професією «Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу». 17 новоспечених фахівців пожежно-рятувальної служби упродовж 2-х місяців навчалися за направленнями, відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти. До курсу входили теоретична, практична підготовка та виробнича практика, яку вони проходили безпосередньо у підрозділах. По завершенню навчань кожен випускник отримав свідоцтво загальнодержавного зразка про закінчення курсу первинної підготовки з отриманням робітничої професії «Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу».

15 листопада 2021 року в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області презентували Геоінформаційну систему. Потреба у створенні даної програми з’явилася після завершення в Державі адміністративно-територіальної реформи, внаслідок якої змінилися межі районів і, відповідно, зони виїздів державних пожежно-рятувальних підрозділів. Систему для рятувальників погодились розробити в ТОВ "МАГНЕТІКВАН МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ", робота над її створенням тривала пів року. Від сьогодні нова геоінформаційна система введена в режим тестової експлуатації, вона допоможе диспетчерам швидше та чіткіше реагувати на виклики. До прикладу, ряд інструментів даної програми дозволяють миттєво відобразити усі найближчі, до виникнення надзвичайної події, вододжерела, прокласти найоптимальніший маршрут слідування, побачити захисні споруди цивільного захисту, межі територіальних громад та інше. Презентуючи дану програму, засновник ТОВ "МАГНЕТІКВАН МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Така система стане необхідним інструментом в оперативному управлінні сил та засобів ДСНС не лише в нашій області, а й, ймовірно, за межами.

22 грудня 2021 року завершені роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів території урочища «Буда», розташованого на відстані 2,5 км від с. Старе Місто Підгаєцької ТГ Тернопільського району.  Заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Юрій Берестецький вручив міському голові м. Підгайці Ігорю Мерені Акт прийому-передачі виконаних групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення робіт з очищення території від вибухонебезпечних предметів. Даним документом засвідчено не лише завершення робіт, а й закриття на території району надзвичайної ситуації об’єктового рівня, пов’язаної з виявлення скупчень (складів) застарілих боєприпасів, знешкодження яких обумовило залучення спеціальних підрозділів на тривалий час. Роботи тривали з 2 листопада 2020 по 20 грудня 2021 року. Протягом цього період піротехніки ДСНС здійснили 74 виїзди до місця події, обстежили 13,4 га території, виявили та знищили 454 од. боєприпасів часів Другої світової війни (артилерійських снарядів, калібром 88 мм – 441 од., інші вибухонебезпечні предмети – 13 од.).