Контраст
Шрифт

Адміністративні послуги

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про адміністративні послуги

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

 

Наказ ДСНС України від 13.04.2017 № 217 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій"

Наказ ДСНС України від 03.10.2022 № НС-556 "Про внесення змін до наказу ДСНС від 13.04.2017 № 217"

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 11.1

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ Реєстрація (облік) об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (Журналі обліку) об’єктів підвищеної небезпеки Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 11.2
Державної служби України з надзвичайних ситуацій процесу надання адміністративної послуги
Реєстрація (облік) об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі (Журналі
обліку) об’єктів підвищеної небезпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 12.1
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру (Журналу обліку) об’єктів підвищеної небезпеки

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 12.2.
Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру (Журналу обліку) об’єктів підвищеної небезпеки

Наказ У ДСНС України у Тернопільській області "Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг, які надаються Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області"

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області

процесу надання адміністративної послуги реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

(найменування адміністративної послуги)

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Тернопільській області

(найменування субєкта надання адміністративної послуги)