ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіВІДДІЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТОРНОЇ РОБОТИ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 Версія для друку

Дане Положення визначає основні завдання, функції та організацію діяльності сектора соціально-гуманітарної роботи центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

 1. Сектор соціально-гуманітарної роботи центру забезпечення діяльності Управління ДСНС України у Тернопільській області (далі - Сектор) є структурним підрозділом Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (далі - Управління).
 2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міноборони України, ДСНС України, У ДСНС України у Тернопільській області, виданими в межах повноважень, а також рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах повноважень, та цим Положенням.
 3. Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, які затверджуються у встановленому порядку.
 4. Внутрішній розпорядок, відносини в Секторі визначаються керівними документами ДСНС України та Управління.
 5. Діловодство в Секторі організовується відповідно до Інструкції з діловодства в Управлінні.
 6. Посадовим особам Сектора видаються службові посвідчення встановленого зразка.
 7. В разі відсутності начальника Сектора (хвороба, відрядження, відпустка) його посадові обов’язки тимчасово виконує фахівець Сектора.

       9. Координацію роботи Сектора здійснює начальник відділу персоналу Управління.

Основні завдання Сектора

1. Забезпечення виконання вимог Конституції України, законів України, указів Президента України та нормативно-правових актів Міноборони України,                                   
ДСНС України та Управління з питань дисципліни та соціально-гуманітарної роботи з особовим складом, працівниками органів управління та підрозділів області.

 1. Покращення індивідуальної виховної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками, збереження їх життя та здоров’я.
 2. Вивчення та аналіз соціальних проблем, матеріальних і духовних потреб особового складу органів і підрозділів та членів їх сімей. Ведення Соціального паспорту.
 3. Доведення до особового складу, членів їх сімей визначених законами соціальних прав, пільг та гарантій.
 4. Контроль за проведенням заходів з інформаційно-пропагандистського забезпечення.
 5. Організація роботи зі зміцнення дисципліни та законності серед особового складу, працівників організаційних структур Управління, забезпечення повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин надзвичайних подій, проведення службових розслідувань, які віднесені до компетенції Сектора, проведення профілактичної роботи і надання методичної допомоги підрозділам області з цих питань.
 6. Організація та контроль за плануванням та обліком індивідуальної виховної роботи з особовим складом.
 7. Проведення контролю за організацією діяльності Загальних зборів осіб рядового і начальницького складу.
 8. Аналіз стану соціально-гуманітарної роботи з особовим складом.
 9. Організація роботи щодо збереження життя та здоров’я особового складу.
 10. Аналіз стану дисципліни і законності серед особового складу, опрацювання та вжиття дійових попереджувальних та профілактичних заходів.
 11. Облік правопорушень, грубих дисциплінарних проступків, дисциплінарних стягнень та заохочень застосованих до особового складу.

 

Функції Сектора:

 1. Здійснює щомісячне планування діяльності.
 2. Здійснює контроль за виконанням наказів, директив і вказівок ДСНС України з питань соціально-гуманітарної роботи, дотримання дисципліни, встановленого чинним законодавством порядку накладення дисциплінарних стягнень та застосувань заохочень до особового складу.
 3. Вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи у підпорядкованих підрозділах з питань дисципліни, соціально-гуманітарної роботи.
 4. Згідно з рішенням керівництва Управління готує дозвільні документи до ДСНС України на службові відрядження фахівців в інші країни.
 5. Пропагує здоровий спосіб життя. Контролює проведення духовно–просвітницької роботи та створення умов для духовного збагачення особового складу.
 1. Контролює ведення обліку подій, правопорушень, грубих дисциплінарних проступків, заохочень та дисциплінарних стягнень, здійснює аналіз та узагальнення такої інформації.
 2. Веде соціальний паспорт підрозділу.
 3. Організовує та контролює порядок організації і проведення заходів щодо профілактики порушень дисципліни, законності та надзвичайних подій за участю особового складу, працівників підрозділів області, у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення службової, трудової дисципліни та законності.
 4. Проводить за дорученням начальника Управління службові розслідування за фактами порушень дисципліни, законності та надзвичайних подій за участю особового складу, працівників підрозділів області. Вивчає причини і умови, що цьому сприяли, готує відповідні акти, проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб.
 5. Надає практичну та методичну допомогу підрозділам області з питань організації проведення службових розслідувань, профілактики порушень дисципліни, законності і надзвичайних подій за участю особового складу, працівників, вивчає, узагальнює та розповсюджує позитивний досвід з цих питань.
 6. Організовує та контролює порядок організації і проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та соціальної роботи в Управлінні і підпорядкованих підрозділах, вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан справ з цих питань.
 7. Забезпечує взаємодію з творчими спілками, державними установами, відомствами, громадськими організаціями з метою залученням їх потенціалу для посилення виховного впливу на працівників для надання матеріальної допомоги тим категоріям працівників, які її потребують.
 8. Виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів.
 9. Приймає участь в організації вивчення і сприянні вирішенню соціально-побутових проблем працівників, питань надання встановлених чинним законодавством пільг та допомоги сім'ям працівників, які загинули або постраждали при виконанні службових обов'язків, а також ветеранам війни та служби цивільного захисту, учасникам збройних конфліктів у зарубіжних країнах, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
 10. Згідно з рішенням керівництва готує подання і в установленому порядку вносить до ДСНС України пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками осіб рядового і начальницького складу, працівників.
 11. Згідно з рішенням керівництва розглядає матеріали і готує документи до заохочення та нагородження осіб рядового і начальницького складу та працівників, забезпечує реалізацію наказів ДСНС України, Управління про
  нагородження, організовує вручення нагородженим відомчих відзнак, веде відповідний облік.
 12. Організовує та здійснює контроль за проведенням наставництва та організацією роботи із молодими фахівцями.

18. Здійснює інші функції та повноваження відповідно до чинного законодавства.

 

    Твіт