ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіВІДДІЛ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 Версія для друку

Відділ ресурсного забезпечення (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління ДСНС України у Тернопільській області (далі – Управління) і підпорядковується безпосередньо першому заступнику начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області

Основні завдання Відділу

Організація забезпечення у межах виділеного фінансування, відповідно до штатів, табелів та норм належності підрозділів Управління інженерним майном, озброєнням РХБ захисту,  автотранспортом, автозапчастинами, гаражним обладнанням та іншим майном.

Здійснення контролю за станом обліку, зберігання, експлуатації, організації ремонту, доцільністю використання та внесення пропозицій начальнику Управління щодо списання у встановленому порядку техніки, обладнання та майна в межах своєї компетенції.

Представництво Управління з питань ресурсного забезпечення, будівництва, гуманітарної допомоги, резервів, закупівель, у підприємствах незалежно від форм власності, управліннях, установах, організаціях, подання керівництву пропозицій щодо укладання з ними угоди в межах наданої компетенції

Формування плану закупівель апарату Управління у межах виділеного фінансування з Державного бюджету.

Визначення потреби у забезпеченні підрозділів  Управління матеріальними та фінансовими ресурсами та організація роботи щодо придбання, обліку та аналізу необхідної кількості пожежно-технічного озброєння, аварійно-рятувального обладнання, ПММ, речового майна та продовольства.

Ведення єдиної технічної політики з удосконалення озброєння, спецтехніки та автотранспортного забезпечення, оперативно-службової та господарчої діяльності в підрозділах Управління.

Подання у встановленому порядку начальнику Управління пропозицій щодо організації ресурсного забезпечення  підпорядкованих підрозділів.

Розробка, аналіз та доведення до підпорядкованих підрозділів  наказів, вказівок, розпоряджень ДСНС України, Управління щодо ресурсного забезпечення .

Реалізація військового та іншого майна (за погодженням з ДСНС України).

Здійснення координації діяльності підпорядкованих підрозділів Управління з питань ефективного використання коштів, передбачених державним бюджетом на реалізацію видатків, що належать до компетенції відділу.

Проведення заходів щодо безкоштовного отримання з підрозділів центральних органів виконавчої влади майна, необхідного для виконання задач, покладених на Управління.

У встановленому законодавством порядку здійснення придбання  необхідних матеріально-технічних ресурсів для підрозділів області.

Організація робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів підрозділів  Управління та забезпечення житлом працівників.

Організація технічних оглядів будівель і приміщень підрозділів, визначення необхідності їх в капітальному ремонті і реконструкції.

Забезпечення виконання заходів з технічного обслуговування, експлуатації будівель і споруд виробничних та житлово-побутових приміщень Управління та підпорядкованих підрозділів.

Здійснення контролю за ефективним використанням коштів державного бюджету та спеціальних фондів на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг у підрозділах Управління, капітального будівництва, капітального та поточного ремонту.

Здійснення контролю за роботою щодо оформлення правоустановчих документів на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок підрозділів Управління.

Забезпечення захисту державної таємниці у напрямках діяльності відділу у відповідності з чинним законодавством.

 

Функції Відділу

 

Відділ згідно з покладеними на нього обов’язками:

Визначає потребу у забезпеченні підрозділів матеріальними та фінансовими ресурсами. Готує інформацію до подачі заявок з належними розрахунками до відповідних органів. Організовує роботу з закупівель майна для підрозділів Управління.

Розробляє плани постачання і розподілу матеріально-технічних засобів для підрозділів, оформляє наряди на їх видачу.

Здійснює постійний моніторинг стану матеріально-технічного забезпечення, планування перспективних напрямків ресурсного постачання, а також маркетингові дослідження ринку спеціального озброєння, спецзасобів, транспорту для потреб підрозділів Управління.

Розробляє та доводить до підпорядкованих підрозділів керівні документи по організації ресурсного забезпечення.

Забезпечує своєчасну підготовку даних про стан ресурсного забезпечення, інших довідкових даних керівництву Управління для прийняття рішень.

Забезпечує контроль і зберігання державної таємниці.

Організовує роботу по постачанню матеріально-технічних засобів в підрозділи Управління.

Контролює правильну експлуатацію, зберігання, технічне обслуговування техніки та озброєння, своєчасне поновлення запасів матеріально-технічних засобів.

 онтролює правильність використання матеріально-технічних засобів в підрозділах Управління.

 Контролює ведення обліку та звітності у встановленому порядку в підпорядкованих підрозділах Управління.

Приймає участь у підборі і розстановці кадрів згідно з їх професійною підготовкою у підпорядкованих структурах.

Розробляє розрахунки необхідних коштів за напрямками діяльності відділу та корегує їх відповідно до затверджених призначень.

Готує розпорядження, вказівки і роз'яснення у межах своєї компетенції щодо порядку і методики ресурсного забезпечення та виконання поставлених завдань.

Контролює виконання посадовими особами підрозділів Управління діючих наказів, положень та інструкцій в межах своєї компетенції.

Одержує в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та   організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ обов'язків.

Скликає в установленому порядку наради з питань, які належать до компетенції відділу.

 Вносить пропозиції щодо списання у встановленому порядку техніки, обладнання та майна.

Організовує та приймає участь у конкурсних торгах, електронних торгах (на електронних майданчиках), у сфері закупівель товарів і послуг за державні кошти. Опрацьовує проекти договорів з підприємствами та організаціями незалежно, від форм власності, на постачання матеріально-технічних ресурсів.

Організовує своєчасний розгляд листів, заяв та скарг фізичних і юридичних осіб згідно з нормами чинного законодавства.

Вивчає, узагальнює і впроваджує в практику передовий досвід роботи з ресурсного забезпечення підрозділів ДСНС в області.

Веде облік забезпеченості підрозділів автотранспортом та іншими видами майна і техніки згідно із затвердженими табелями до штатів. Здійснює контроль за станом їх обліку, збереження, реалізації, списання та доцільністю використання.

 Здійснює контроль за належною експлуатацією (використанням) транспортних засобів в підрозділах Управління забезпечує організаційні заходи з технічного обслуговування, своєчасного та якісного ремонту транспортних засобів, їх збереження. Організовує роботу щодо списання транспортних засобів та їх подальшого використання.

Контролює забезпечення особового складу підрозділів Управління речовим майном, його облік та видачу зі складів.

Організовує та приймає участь в проведенні інструктивних нарад-семінарів з керівниками підрозділів з питань ресурсного забезпечення. Готує матеріали для заслуховування керівників підрозділів Управління за результатами їх службової діяльності.

Бере участь у роботі виставок, ярмарок, аукціонів і бірж.

Організовує та контролює правильність збереження матеріально-технічних ресурсів поточного забезпечення та непорушного запасу на складах (базах) основного зберігання.

Контролює своєчасність, доцільність та повноту оприбуткування майна, що відпущене безкоштовно, підпорядкованим підрозділам Управління.

Забезпечує представництво в організаціях і установах з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Організовує роботу по будівництву, реконструкції капітальному ремонту об’єктів підрозділів Управління та забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Організовує технічні огляди будівель і приміщень підрозділів, визначає необхідність їх в капітальному ремонті і реконструкції.

Визначає кошти, необхідні на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів підрозділів Управління.

Організовує роботу по забезпеченню підрозділів Управління  всіма видами енергоносіїв, їх економного використання.

Здійснює контроль за правильною експлуатацію споруд та обладнання і територій підрозділів Управління.

Приймає участь в уточненні оперативно – мобілізаційних документів, своєчасно та якісно відпрацьовує особисті документи відповідно до штатної посади воєнного часу, проводить необхідні розрахунки з питань комплектування технікою, забезпеченням матеріально-технічними засобами та майном формувань особливого періоду;

Приймає участь у здійсненні заходів мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки

 

    Твіт