ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 Версія для друку

Відділ організації заходів цивільного захисту (далі – Відділ) Управління ДСНС України у Тернопільській області (далі –Управління) є структурним підрозділом Управління, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, підпорядкований начальнику Управління та заступнику начальника Управління з організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту.

Основні завдання Відділу

 

Функції Відділу

 

надає, в межах повноважень, на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування інженерно-технічних заходів;

бере участь у проведенні експертизи містобудівної документації та проектів будівництва техногенно-небезпечних об’єктів у частині дотримання вимог інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО);

бере участь, у межах наданих повноважень, у діяльності місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів;

бере участь, за запитами уповноважених органів, у розроблені цих заходів, проведенні їх експертизи та здійсненні контролю за їх реалізацією та впровадженням;

готує пропозиції щодо віднесення населених пунктів та об'єктів національної економіки до груп (категорій) із цивільного захисту;

надає консультативну допомогу стосовно розроблення та реалізації інженерно-технічних заходів у проектній документації та містобудівній документації.

організовує та здійснює ведення електронного обліку захисних споруд, що знаходяться на території області;

розглядає та погоджує документи щодо обґрунтування виключення з обліку захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

організовує спільно із місцевими органами виконавчої влади періодичну інвентаризацію фонду захисних споруд та здійснює контроль за її проведенням;

вносить пропозиції з питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних і побутових потребах;

бере участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд;

бере участь, із залученням структурних підрозділів Управління, за запитами уповноважених органів у здійсненні заходів щодо контролю за станом утримання фонду захисних споруд та у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);

бере участь, у межах своїх повноважень, у розгляді питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних та побутових потребах.

готує пропозиції керівництву Управління щодо координації та контролю місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань радіаційного та хімічного захисту населення у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

здійснює координацію місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організації та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту, забезпечення і використання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту у разі виникнення надзвичайних подій (ситуацій);

бере участь спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у розробленні заходів радіаційного і хімічного захисту, а також здійснює контроль за їх виконанням;

розробляє план реагування на радіаційні аварії ТП ЄДС ЦЗ;

бере участь спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у визначенні ступенів хімічної небезпеки об’єктів і здійснює їх облік;

організовує виявлення та оцінку масштабів і наслідків радіаційних та хімічних аварій;

готує спільно із структурним підрозділом з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської обласної державної адміністрації пропозиції голові Тернопільської обласної державної адміністрації щодо потреби обсягів забезпечення непрацюючого населення та територіальних невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного захисту та місць їх зберігання;

організовує силами структурних підрозділів Управління радіаційне та хімічне спостереження на підпорядкованих об’єктах та в районах виникнення надзвичайної ситуації;

організовує заходи з індивідуального дозиметричного контролю особового складу в структурних підрозділах Управління;

бере участь в обмеженні місця виявлення підозрілого матеріалу/об’єкта під час виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу;

бере участь у перевірках наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, стан їх утримання та ведення обліку;

організує підготовку, проведення та контроль занять у системі службової підготовки з особовим складом підрозділів Управління з питань радіаційного та хімічного захисту;

бере участь у організації обліку місць збереження заборонених та непридатних до використання отрутохімікатів та пестицидів;

бере участь у складі комісії з проведення державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання і радіоактивних відходів;

здійснює погодження планів аварійних заходів у випадку аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до наказу Держатомрегулювання від 07.04.2005 №38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2005 року №431/10711 «Про затвердження Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів».

через медичну службу Управління здійснює, у межах своїх повноважень, контроль за організацією заходів щодо ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі пов’язаних з небезпечними хімічними, біологічними та радіаційними чинниками, зокрема терористичного характеру;

бере участь у плануванні використання існуючих сил і засобів закладів охорони здоров’я, служб, що залучаються до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок терористичних проявів і на особливий період;

бере участь в організації та координації дій сил та засобів функціональної і територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо медико-біологічного реагування на надзвичайні ситуації, у тому числі, пов’язаних з біологічними чинниками, та ліквідації їх медико-санітарних наслідків.

організації та стану навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту навчальних закладів та на курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

 

    Твіт