ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
 Версія для друку

Відділ економіки і фінансів Управління ДСНС (далі-Відділ) є структурним підрозділом Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області (далі-Управління) і підпорядкований начальнику Управління, з поточних питань діяльності Управління – першому заступнику начальника Управління.

 

Основні завдання

 

Відділ на основі економічно обґрунтованих розрахунків розробляє разом із структурними підрозділами Управління планово-фінансові документи (бюджетний запит, кошториси по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, плани асигнувань тощо) та подає їх до ДСНС України;

На підставі отриманої з ДСНС України лімітної довідки про бюджетні асигнування на відповідний рік забезпечує подання керівництву Управління на затвердження кошторисів та планів асигнувань Управління;

Проведення фінансування планових видатків підпорядкованих структурних підрозділів, у тому числі щодо матеріально - технічного забезпечення;

Здійснення постійного аналізу надходжень, отриманих від надання платних послуг та інших джерел фінансування.

 

 III. Функції відділу

 

Відділ готує керівництву пропозиції щодо коригування загального та спеціального фонду державного бюджету;

Здійснює перевірку кошторисів та обґрунтування вартості послуг за договорами;

Здійснює контроль за своєчасним надходженням коштів за укладеними договорами;

Реалізує заходи щодо удосконалення форм і систем заробітної плати та грошового забезпечення, матеріального стимулювання працівників, осіб рядового та начальницького складу;

Організовує бухгалтерський облік, складання фінансової і статистичної звітності та здійснення готівкових і безготівкових розрахунків;

Здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими структурними підрозділами фінансово - бюджетної дисципліни, вимог законодавства щодо ведення і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

Здійснює контроль за цільовим витрачанням коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. Вживає заходів щодо запобігання негативним  явищам у фінансовій та господарській діяльності Управління та підпорядкованих структурних підрозділах;

Надає керівництву Управління повну правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів;

Проводить розрахунки із заробітної плати та грошового забезпечення, нарахування і перерахування платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, інших виплат і платежів;

Бере участь у проведенні інвентаризації майна Управління, грошових коштів, стану розрахунків, запобігає випадкам неналежного зберігання майна та сприяє дотриманню правил його використання;

Вживає заходи щодо недопущення випадків нестач, незаконного витрачання коштів і товарно - матеріальних цінностей, порушень фінансово – бюджетної дисципліни;

Здійснює інвентаризацію, перевірку бухгалтерського обліку тощо підпорядкованих підрозділів у межах наданих повноважень згідно з чинним законодавством;

Надає практичну допомогу з питань економіки, фінансів, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підпорядкованим структурним підрозділам;

Готує спільно із структурними підрозділами Управління   пропозиції щодо залучення додаткових джерел фінансування для забезпечення діяльності Управління;

Організовує роботу щодо виплати одноразової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту;

Забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління;

Організовує та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських організацій, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності Управління.

 

    Твіт