ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіВІДДІЛ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
 Версія для друку

Відділ є структурним підрозділом Управління і безпосередньо підпорядковується заступнику начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації

 

Основні завдання Відділу

 

Організація заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації (далі - НС), застосування підпорядкованих підрозділів під час ліквідації наслідків НС і пожеж, а також проведення піротехнічних робіт.

Здійснення контролю за виконанням підрозділами нормативно-правових документів ДСНС України та Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України з питань організації служби, пожежегасіння, виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків НС техногенного і природного характеру, аварій, катастроф та стихійного лиха, проведення пожежно-тактичних навчань та занять.

Здійснення аналізу показників оперативно-тактичної діяльності підрозділів та розроблення на його основі організаційно-управлінських рішень з метою її покращення.

Планування, організація і проведення навчально-методичних зборів, семінарів, нарад тощо з питань організації служби, пожежегасіння, аварійно - рятувальних та піротехнічних робіт.

Підготовка оглядів, інформаційних листів, вказівок, рекомендацій тощо з питань організації служби, пожежегасіння, проведення аварійно-рятувальних та піротехнічних робіт, ліквідації наслідків НС. Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду роботи із зазначених питань.

Координація та контроль в межах своєї компетенції за діяльністю відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, у разі необхідності, надання їм відповідної організаційно-методичної допомоги.

Здійснення оперативного контролю за станом боєздатності пожежної, спеціальної та іншої техніки, пожежно-технічного озброєння та аварійно-рятувального обладнання.

Здійснення в межах своєї компетенції розгляду звернень громадян, юридичних осіб та працівників підрозділів стосовно напрямку діяльності Відділу, готує за ними проекти відповідних рішень.

Забезпечення в межах своєї компетенції реалізації вимог чинного законодавства стосовно державної таємниці.

Координація діяльності державних аварійно–рятувальних служб створених на базі структурних підрозділів Управління.

 

Функції Відділу

 

Спрямовує роботу структурних підрозділів Управління з питань організації служби, пожежегасіння та аварійно-рятувальних робіт шляхом комплексних інспектувань, контрольних та оперативних перевірок, проведення нарад тощо.

Здійснює контроль за організацією караульної та гарнізонної служби у пожежно-рятувальних підрозділах Управління.

В межах своєї компетенції організовує проведення піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території Тернопільської області після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

 

Забезпечує постійну готовність підпорядкованих сил і засобів до оперативного реагування на НС, пожежі, інші події, рятування людей та надання допомоги населенню.

Здійснює перевірку та аналіз стану готовності підпорядкованих підрозділів до дій за призначенням.

У разі необхідності, розробляє і здійснює заходи для посилення несення служби в апараті Управління та його структурних підрозділах згідно з установленими вимогами.

В установленому порядку бере участь у розгляді штатів пожежно-рятувальних підрозділів, щодо зміни їх кількості та організації нових підрозділів.

В межах своєї компетенції, надає допомогу пожежно-рятувальним підрозділам у створенні й розвитку навчально-матеріальної бази, забезпеченні нормативно-правовими актами та навчально-методичною літературою.

Розробляє і впроваджує заходи щодо покращання організації гасіння пожеж у містах, сільських населених пунктах та на об'єктах незалежно від форм власності.

Організовує взаємодію з місцевими органами виконавчої влади з питань організації запобігання та ліквідації НС, гасіння пожеж тощо.

Контролює та аналізує діяльність підрозділів щодо організації і проведення тактичної підготовки особового та начальницького складу підрозділів в системі професійної підготовки.

Організовує в межах повноважень підготовку пожежно-рятувальних підрозділів області до оперативного реагування, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при загрозі і виникненні НС, пожеж та інших подій.

Організовує та контролює проведення пожежно-тактичних навчань та інших навчань, які плануються Управлінням.

Створює і забезпечує готовність зведеного загону до ліквідації наслідків НС, гасіння великих і складних пожеж (у тому числі лісових) та проведення першочергових рятувальних робіт. Організовує практичні навчання зведеного загону та визначає порядок залучення.

Бере участь у вивченні великих та складних пожеж, здійснює розгляд та аналіз описів пожеж.

Здійснює облік пожеж, які підлягають опису і матеріалів їх дослідження, контроль за виконанням заходів, запропонованих в описах пожеж.

Здійснює організаційне забезпечення та надає допомогу службі охорони праці Управління з питань дотримання вимог безпеки праці працівниками підрозділів під час гасіння пожеж, надання допомоги у ліквідації наслідків НС, проведення навчань та занять, несення караульної служби.

В межах своєї компетенції бере участь у розслідуванні нещасних випадків, які сталися з працівниками підрозділів під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків НС, а також проведення пожежно-тактичних навчань та занять.

 

 

Організовує та здійснює ведення статистичної звітності за напрямками службової діяльності, забезпечує її достовірність і своєчасний збір від підрозділів, а також своєчасне направлення узагальнених даних до ДСНС України.

Забезпечує розроблення проектів перспективних та поточних планів роботи, що регламентують його організаційно-управлінську діяльність, здійснює моніторинг їх виконання.

Забезпечує виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків НС, пов’язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій.

Приймає участь у заходах із забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

У межах компетенції бере участь у проведенні атестації аварійно-рятувальних служб.

Вносить в межах повноважень пропозиції щодо формування переліку об'єктів і окремих територій області, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами.

Забезпечує в межах компетенції контроль за організацією аварійно-рятувального обслуговування об’єктів і територій.

Забезпечує діяльність відомчої атестаційної комісії Управління щодо організації та проведення атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників.

Веде реєстр сил і засобів цивільного захисту Тернопільської області.

Організовує в межах компетенції взаємодію з кінологічними та водолазними службами органів влади, установ та організацій, які залучаються до ліквідації наслідків НС.

Надає пропозиції щодо порядку залучення пожежно-рятувальних підрозділів до виконання завдань за призначенням при виникненні НС, пожеж, інших подій та проводить оцінку їх дій.

Надає методичну допомогу у складанні планів та інструкцій з ліквідації (локалізації) аварійних ситуацій та їх наслідків підприємствами, організаціями, аварійно-рятувальними службами та формуваннями незалежно від форм власності.

Бере участь у межах компетенції в погодженні планів реагування на НС, а також планів взаємодії сил цивільного захисту області..

    Твіт