ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіВІДДІЛ ПЕРСОНАЛУ
 Версія для друку

Відділ персоналу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (скорочена назва ВП) (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (далі - Управління).

 

Основні завдання відділу:

 

 1. Забезпечення виконання вимог Конституції України, законів України, указів Президента України та нормативно-правових актів МВС України, ДСНС України та Управління з питань відбору, розстановки, підготовки та виховання особового складу, працівників органів управління та підрозділів області.
 2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового забезпечення службової діяльності.
 3. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення особового складу, працівників до службового, професійного росту, забезпечення безперервного навчання персоналу.
 4. Організація роботи з початкової підготовки кандидатів на службу в підрозділи області.
 5. Забезпечення своєчасного виконання рознарядки ДСНС України по комплектуванню вищих навчальних закладів.
 6. Формування резерву кадрів нового прийому та резерву кадрів для призначення на вищі посади в порядку просування по службі.
 7. Організація роботи зі зміцнення дисципліни та законності серед особового складу, працівників організаційних структур Управління, забезпечення повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин надзвичайних подій, проведення службових розслідувань, які віднесені до компетенції Відділу, проведення профілактичної роботи і надання методичної допомоги підрозділам області з цих питань.
 8. Документальне оформлення проходження служби та трудових відносин.
 9. Вивчення, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду з організації роботи з персоналом.

 Функції Відділу:

 1. Здійснює квартальне планування діяльності з питань організації роботи з персоналом.
 2. Здійснює контроль за виконанням наказів, директив і вказівок ДСНС з питань роботи з персоналом, дотримання встановленого чинним законодавством порядку проходження служби особами рядового і начальницького складу підрозділів області.
 3. Здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи відповідальних осіб роботи з персоналом в підрозділах області.
 4. Проводить інспектування та перевірки організації роботи з персоналом в органах управління та підрозділах області, розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків.
 5. У межах своєї компетенції  бере участь у розробленні структури та проектів штатів організаційних структур, узагальнює та подає на розгляд керівництву пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації організаційних структур Управління.
 6. Здійснює оформлення для подання в ДСНС організаційно-штатних пропозицій, готує проекти схем і штатів підрозділів у межах визначеної чисельності.
 7. Організовує та контролює, згідно наказів ДСНС, проведення організаційно-штатних заходів щодо утворення, ліквідації, реорганізації, підпорядкування, передислокації, переведення на нові штати організаційних структур Управління.
 8. Веде облік чисельності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, службовців та працівників робітничих професій Управління.
 9. Здійснює добір кадрів в апарат Управління та на керівні посади в підпорядковані органи управління і підрозділи.
 10. Вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи у підпорядкованих підрозділах з питань відбору, вивчення, розстановки, навчання і закріплення на службі кадрів.
 11. Формує кадровий резерв для заміщення вакантних посад, просування по службі та направлення на навчання, організовує і контролює проведення роботи з особами, зарахованими  до  кадрового резерву.
 12. Здійснює контроль за створенням резерву кадрів в підпорядкованих підрозділах та за станом роботи з комплектування вакантних посад.
 13. Здійснює організаційне та методичне забезпечення роботи Атестаційної комісії Управління.
 14. Організовує та у межах своєї компетенції проводить атестування особового складу, працівників апарату і підрозділів забезпечення діяльності Управління.
 15. Організовує та контролює проведення в підрозділах області роботи із службового атестування осіб рядового і начальницького складу.
 16. Разом з іншими структурними підрозділами визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, у спеціалістах відповідної кваліфікації, аналізує якісний склад осіб начальницького складу служби цивільного захисту, контролює стан цієї роботи у підпорядкованих органах управління та підрозділах.
 17. Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на заміщення посад, призначення на які проводиться наказом начальника Управління, попереджує їх про встановлені чинним законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу цивільного захисту, ознайомлює їх із Положенням про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту.
 18. Розглядає матеріали і готує документи до призначення на посади та звільнення з посад в установленому порядку осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників відповідно до номенклатури посад, призначення на які і звільнення з яких проводиться наказом начальника Управління.
 19. 19. Розглядає та готує подання і в установленому порядку надсилає до ДСНС матеріали на переміщення по службі осіб начальницького складу служби цивільного захисту, що входять до номенклатури посад, призначення на які та звільнення з яких проводиться наказом ДСНС.
 20. Розглядає у встановленому порядку подання та готує проекти наказів до присвоєння первинних та чергових спеціальних звань особам рядового і начальницького складу.
 21. Готує за поданнями матеріали щодо продовження терміну перебування на службі понад граничний вік осіб рядового і начальницького складу.
 22. Організовує та контролює роботу зі зняття з військового обліку і постановки на спеціальний облік осіб рядового і начальницького складу.
 23. Готує матеріали на виплату додаткових видів грошового забезпечення та підтвердження стажу служби, роботи.
 24. Оформляє графіки відпусток та здійснює контроль за їх дотримання.
 25. Взаємодіє з навчальними закладами цивільного захисту та навчально-методичними установами ДСНС України, здійснює відбір кандидатів на навчання до зазначених закладів та установ, постійне супроводження та контроль за ходом їх навчання.
 26. Надає пропозиції керівництву Управління по призначенню на посади випускників ВНЗ ДСНС відповідно до здобутого ними освітньо-кваліфікаційного рівня.
 27. Організовує та контролює порядок організації і проведення заходів щодо профілактики порушень дисципліни, законності та надзвичайних подій за участю особового складу, працівників підрозділів області, у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення службової, трудової дисципліни та законності.
 28. Проводить за дорученням начальника Управління службові розслідування за фактами порушень дисципліни, законності та надзвичайних подій за участю особового складу, працівників підрозділів області. Вивчає причини і умови, що цьому сприяли, готує відповідні акти, проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб.
 29. Надає практичну та методичну допомогу підрозділам області з питань організації проведення службових розслідувань, профілактики порушень дисципліни, законності і надзвичайних подій за участю особового складу, працівників, вивчає, узагальнює та розповсюджує позитивний досвід з цих питань.
 30. Контролює ведення обліку порушень законності і надзвичайних подій серед особового складу, здійснює аналіз та узагальнення такої інформації.
 31. Організовує та контролює порядок організації і проведення культурно-масової, просвітницької, виховної та соціальної роботи в Управлінні і підпорядкованих підрозділах, вживає заходів до її вдосконалення, аналізує та узагальнює стан справ з цих питань.
 32. Забезпечує взаємодію з творчими спілками, державними установами, відомствами, громадськими організаціями з метою залученням їх потенціалу для посилення виховного впливу на працівників для надання матеріальної допомоги тим категоріям працівників, які її потребують.
 33. Виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, статутів, інших нормативно-правових актів.
 34. Приймає участь в організації вивчення і сприянні вирішенню соціально-побутових проблем працівників, питань надання встановлених чинним законодавством пільг та допомоги сім'ям працівників, які загинули або постраждали при виконанні службових обов'язків, а також ветеранам війни та служби цивільного захисту, учасниками АТО, учасникам збройних конфліктів у зарубіжних країнах, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
 35. Розглядає та готує подання і в установленому порядку вносить до ДСНС України пропозиції про нагородження державними нагородами та відомчими відзнаками осіб рядового і начальницького складу, працівників, а також матеріали на присвоєння спеціальних звань осіб начальницького складу служби цивільного захисту, що входять до номенклатури ДСНС України.
 36. Згідно з рішенням керівництва розглядає матеріали і готує документи до заохочення та нагородження осіб рядового і начальницького складу та працівників, забезпечує реалізацію наказів ДСНС України, Управління про нагородження, організовує вручення нагородженим відомчих відзнак, веде відповідний облік.
 37. Контролює організацію та проведення психологічного супроводження службової діяльності підрозділів області.
 38. Формує проекти наказів по особовому складу, з основної діяльності, інші документи з питань проходження служби, обчислює (контролює правильність проведеного обчислення) вислугу років осіб для призначення пенсій.
 39. Організовує роботу з формування особових справ, довідкових матеріалів, прийнятих на службу, роботу чи направлення на навчання осіб рядового та начальницького складу, працівників.
 40. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ осіб рядового і начальницького складу, працівників.
 41. Організовує роботу з видачі службових посвідчень, їх обліку та знищення, узагальнює інформацію про втрачені службові посвідчення.
 42. У межах своєї компетенції оформлює пенсійні матеріали на звільнених осіб рядового і начальницького складу та надсилає їх до обласного представництва Пенсійного фонду України.
 43. Здійснює роботу із закриття особових справ звільнених зі служби, роботи осіб та передачі їх в архів. Веде персональний та статистичний облік осіб рядового і начальницького складу номенклатури посад, призначення на які і звільнення з яких проводиться наказом начальника Управління.
 44. Організовує роботу з видачі довідок щодо проходження служби, роботи.
 45. У межах своєї компетенції організовує відповідно до чинного законодавства роботу з розгляду скарг і заяв громадян, запитів та звернень народних депутатів України.
 46. Забезпечує, у межах компетенції розгляд інформаційних запитів.
 47. Забезпечує, у межах своїх визначених повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 48. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань.
 49. Надає в установлені терміни звітні матеріали згідно чинного законодавства та нормативних документів ДСНС.
 50. Здійснює інші функції та повноваження відповідно до чинного законодавства.
    Твіт