ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіСЕКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
 Версія для друку

Сектор професійної підготовки центру забезпечення діяльності Управлінні ДСНС України у Тернопільській області (скорочена назва Сектор ПП ЦЗД, далі – Сектор) підпорядковується начальнику Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (далі - Управління) та в межах його доручень – начальнику відділу реагування на надзвичайні ситуації Управління. 

 

Основні завдання Сектора

Організація та прийняття участі у проведенні контрольних, підсумкових і цільових перевірках стану професійної підготовки фахівців в органі Управління та підрозділах області.

Надання керівництву пропозиції щодо укладання договорів з навчальними закладами інших центральних органів виконавчої влади і з приватними особами на проведення навчання окремих категорій фахівців та організації змагань.

Підготовка та винесення на обговорення атестаційних комісій, оперативних нарад, засідань  питань щодо покращення стану професійної підготовки особового складу області.

Здійснення контролю за веденням професійної підготовки в Управлінні та структурних підрозділах області.

Підтримання на належному рівні дисципліни і законності у службовій діяльності.

Прогнозування обсягів первинної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, на основі аналізу стану укомплектованості підрозділів, підготовка пропозиції для формування замовлення на підготовку особового складу.

Організація роботи комісій щодо питань присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту області.

Забезпечення направлення персоналу на первинну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації до навчальних закладів та територіального навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, спрямування спеціалістів рятувальних професій на розширення й поглиблення раніше здобутих професійних знань, умінь і навичок, оволодіння іншою рятувальною професією.

Забезпечення належної організацію та проведення виробничої практики слухачами територіального навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, які проводяться на базі підрозділів Управління.

Прийняття заліків із загально-фізичної підготовки у осіб, які направляються на засідання атестаційної комісії з питань призначення на посади, присвоєння спеціальних звань та реалізацію прийнятих рішень атестаційною комісією відповідно до компетенції.

Вивчення стану професійної підготовки спеціалістів рятувальних професій, облік обсягів навчання та підготовка пропозицій щодо вдосконалення напрямку діяльності.

Здійснення в межах компетенції цільових перевірок, прийняття участі в оперативних і комплексних перевірках стану організації професійної підготовки в підрозділах з надання їм практичної допомоги, здійснення контролю за усуненням виявлених недоліків.

Забезпечення організаційно-методичного керівництва службовою підготовкою особового складу, здійснює контролю за станом організації цієї роботи в органах і підрозділах Управління.

Функції Сектору

Сектор згідно з покладеними на нього обов’язками забезпечує:

Організаційно-методичну функцію і контроль за станом професійної підготовки працівників.

Аналіз стану і розробки заходів щодо вдосконалення професійної підготовки працівників.

Планування і організацію первинної підготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки працівників та контроль за виконанням планів фахівців.

Розробку тематичних планів зі службової підготовки фахівців, організацію та участь у проведенні занять.

Контроль і надання організаційно - методичної допомоги підпорядкованим підрозділам в організації професійної підготовки фахівців.

Участь в інспектуванні підпорядкованих підрозділів у питаннях організації і проведення службової підготовки.

Підготовку пропозицій щодо створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази, проектів наказів і вказівок за підсумками інспектування (перевірок) для доповіді старшим начальникам (керівникам) і розгляду на оперативних нарадах, засіданнях, атестаційних комісіях.

Комплектування, підготовку та участь спортивних команд із професійно-прикладних та не олімпійських видів спорту у змаганнях різних рівнів.

Організацію роботи комісії щодо питань присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації рядовому та начальницькому складу служби цивільного захисту області.

Ведення обліку присвоєння класної кваліфікації в Управлінні та підпорядкованих йому підрозділах.

Вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду організації  професійної  підготовки в підпорядкованих підрозділах.

Ведення обліку і звітності з питань професійної  підготовки.

    Твіт