ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіСЕКТОР НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ , КОНТРОЛЮ ЗА СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ
 Версія для друку

Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, які затверджуються у встановленому порядку начальником У ДСНС України у Тернопільській області.

Функції Сектору

Готує у межах компетенції пропозиції на засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Бере участь у розробленні регіонального плану основних заходів цивільного захисту на рік, здійснює моніторинг його виконання.

Бере участь у межах компетенції у заходах із забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

3.4.    Здійснює контроль за станом захисних споруд цивільного захисту.

 У межах компетенції бере участь у проведенні чергової і позачергової атестації рятувальників комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських організацій, а також аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

Здійснює збір, оброблення та накопичення інформації про небезпечні техногенні об’єкти, стан техногенної безпеки в області.

Бере участь у прийманні виконаних робіт із влаштування автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Здійснює контроль за наявністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи.

 Бере участь у:

Здійснює безпосередньо та через районні відділи (сектори), Тернопільський міський відділ У ДСНС України у Тернопільській області нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, іншими суб'єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

Здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, за станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, надає пропозиції щодо зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб.

Організовує та проводить перевірки стану готовності ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту і відповідних органів управління ними до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Організовує та проводить перевірки додержання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання ракетно-артилерійського озброєння.

Здійснює контроль за наявністю на об'єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів ідентифікації таких об'єктів.

Здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об'єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об'єктів.

Узгоджує та контролює наявність плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до такого плану спеціальних заходів протиаварійного захисту.

Вносить пропозиції щодо формування переліку об’єктів і окремих територій, що підлягають постійному та обов’язковому  обслуговуванню аварійно-рятувальними службами.

Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, здійснює контроль у відповідній сфері.

Здійснює контроль за наявністю на об'єктах, що підлягають постійному обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, договорів про обслуговування.

Подає в установленому порядку на розгляд начальника Управління пропозиції щодо:

         - будівельних норм у сфері техногенної безпеки.

         - технічного регулювання у сферах цивільного захисту та техногенної безпеки, аварійно-рятувальних засобів.

Здійснює контроль за функціонуванням відомчих, територіальних, місцевих і локальних (об'єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Перевіряє стан виконання заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами (залізничним, автомобільним, річковим).

Перевіряє наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку.

Перевіряє:

Контролює виконання правил охорони життя людей на водних об'єктах.

Здійснює контроль за виконанням державних цільових та місцевих програм, що стосуються сфери його діяльності.

 Складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту, надає пропозиції щодо винесення приписів про застосування спеціальних запобіжних заходів.

Надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких перебувають потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством

Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усовує причини, що призводять до подання громадянами скарг.

Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

    Твіт