ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіОПЕРАТИВНО-КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
 Версія для друку

Дійсне Положення визначає основні завдання, функції та організацію діяльності Оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області (далі - ОКЦ).

ОКЦ є провідним підрозділом забезпечення діяльності УДСНС України у Тернопільській області у сфері моніторингу за станом техногенно-природної безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації і підпорядковується начальнику УДСНС України у Тернопільській області та його заступнику з реагування на надзвичайні ситуації.

Основні завдання Сектора

Забезпечення реалізації в межах повноважень державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі – НС), техногенної та пожежної безпеки, запобігання, реагування та ліквідації наслідків НС у мирний час та особливий період.

2.2) Організація в межах повноважень ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт у мирний час та особливий період при загрозі.

2.3) Розробка та корегування інструкцій інформаційної взаємодії зі службами цивільного захисту області, підприємствами установами організаціями не залежно від форм власності та підпорядкування.

2.4) Розроблення та реалізація заходів щодо підтримання підпорядкованих підрозділів у готовності до дій за призначенням у мирний час та особливий період.

2.5) Постійний збір та обробка оперативної інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, пожеж та подій, оцінка оперативної обстановки на території області та своєчасне реагування на її зміни.

2.6) Своєчасне інформування про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації керівництва Управління та оперативно-чергової служби ДСНС України.

2.7) Забезпечення інформаційної взаємодії з питань надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади всіх рівнів відповідно до Регламенту взаємодії місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на регіональному рівні.

2.8) Оповіщення особового складу Управління за сигналами оповіщення.

2.9) Оповіщення підпорядкованих органів управління  і підрозділів про загрозу та виникнення НС.

2.10) Організація у разі загрози або виникнення НС оперативного та узгодженого реагування органів управління, сил і засобів з метою запобігання загибелі людей та зменшення матеріальних втрат, локалізації та ліквідації небезпечних проявів надзвичайних ситуацій, пожеж, подій та їх окремих наслідків.

2.11) Здійснення оперативного управління силами та засобами гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі – ОРС) під час ліквідації пожеж та небезпечних проявів аварій, катастроф та стихійного лиха.

2.12) Залучення відповідно до спільних наказів, розпоряджень, планів реагування на надзвичайні ситуації та координація дій аварійно – рятувальних сил місцевих органів виконавчої влади при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

2.13) Забезпечення стійкого і безперервного оперативного зв’язку Управління з структурними підрозділами, як у повсякденній діяльності так і під час загрози виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.14) Контроль за готовністю пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів підпорядкованих Управлінню ДСНС України у Тернопільській області до дій за призначенням, організацією несення служби особовим складом, дотриманням внутрішнього порядку, утриманням в працездатному стані пожежної, аварійно-рятувальної техніки та обладнання, джерел протипожежного водопостачання.

2.15) Облік сил та засобів підрозділів Управління.

2.16) Організація роботи в Управлінні технічного захисту секретної інформації та інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави. Виконання заходів пов'язаних з технічним захистом інформаційних ресурсів.

2.17) Облік надзвичайних ситуацій, що виникли на території області.

2.18) Організація робіт з отримання та контролю використання існуючого радіочастотного ресурсу Управління та підпорядкованих підрозділів.

2.19) Забезпечення безвідмовного функціонування засобів зв’язку, обчислювальної техніки та програмного забезпечення апарату Управління та підпорядкованих підрозділів, ефективного експлуатаційно-технічного обслуговування та ремонту засобів зв’язку та оповіщення.

Функції ОКЦ:

3.1) Приймає і обробляє повідомлення про надзвичайні ситуації, пожежі і події, забезпечує реєстрацію наказів, повідомлень і переговорів по службових лініях «101» і радіоканалах.

3.2) Видає пожежно-рятувальним та аварійно-рятувальним підрозділам гарнізону ОРС накази на виїзд.

3.3) Забезпечує керівництво, структурні підрозділи Управління, керівників ліквідації НС оперативною інформацією про надзвичайні ситуації, пожежі і події, подає щодобові інформаційні довідки про виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру об'єктового, місцевого і регіонального рівнів, резонансні пожежі та події, а також про хід ліквідації їх наслідків голові ОДА  та голові комісії з питань екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.4) Проводить збір і узагальнення інформації про стан сил і засобів пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів ОРС області.

3.5) Контролює роботу пожежно-рятувальних підрозділів та аварійно-рятувальних підрозділів ОРС з організації та забезпечення умов несення служби особовим складом, дотримання внутрішнього порядку, утримання в працездатному стані пожежної, аварійно-рятувальної техніки та обладнання, джерел протипожежного водопостачання, відпрацювання документації щодо оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та події.

3.6) Вживає заходи по усуненню виявлених недоліків з організації несення служби, готовності пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів ОРС до дій за призначенням, готує відповідні пропозиції керівництву Управління.

3.7) Вирішує організаційні та практичні питання, спрямовані на забезпечення своєчасного та якісного гасіння пожеж, ліквідації небезпечних проявів надзвичайних ситуацій і подій в межах завдань, покладених на ОКЦ.

3.8) Під час гасіння пожеж, ліквідації небезпечних проявів надзвичайних ситуацій і подій забезпечує, в межах своєї компетенції, безпеку задіяного особового складу пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів ОРС.

3.9) Організовує взаємодію пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів ОРС із спеціальними аварійно-рятувальними і відновлювальними формуваннями і службами області.

3.10) Відпрацьовує та здійснює коригування документів гарнізону Служби з питань оперативного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі, організації взаємодії зі службами інших органів виконавчої влади, що розташовані в межах гарнізону під час гасіння пожеж, ліквідації небезпечних проявів надзвичайних ситуацій і подій.

3.11) Надає консультативну допомогу пожежно та аварійно-рятувальним підрозділам ОРС за їх запитами у районі ліквідації надзвичайної ситуації, пожежі, аварії або стихійного лиха.

3.12) Бере участь в організації та проведенні тактичних навчань та занять на особливо важливих об’єктах (у т.ч. потенційно – небезпечних об’єктах, підвищеної небезпеки та об’єктах уразливих у Терористичному відношенні).

3.13) Контролює якість відпрацювань з особовим складом пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів ОРС нормативів із пожежно-стройової та спеціальної фізичної підготовки.

3.14) Бере участь у дослідженні великих, складних пожеж, надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, складанні описів пожеж та аналізів дій органів управління та сил під час їх ліквідації, розповсюдженні на основі їх аналізу заходів, направлених на підвищення рівня готовності пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів до дій за призначенням, раціонального використання пожежної та аварійно-рятувальної техніки.

3.15) У випадку виникнення надзвичайних подій у пожежно-рятувальних підрозділах негайно прибуває на місце, приймає необхідні заходи, про що доповідає начальнику Управління та Оперативно-черговій службі ДСНС України.

3.16) Перевіряє наявність зв’язку з підрозділами Гарнізону та службами життєзабезпечення.

3.17) Організовує навчання знову прийнятих працівників ОКЦ та
стажування диспетчерського складу підрозділів області.

3.18) Своєчасно готує звітні документи з організації служби оперативного зв’язку та телекомунікаційних систем.

3.19) Створює інформаційні системи, які забезпечують централізоване управління силами та засобами Управління та підпорядкованих підрозділів.

3.20) Забезпечує безперебійну роботу електронної поштової мережі, глобальної мережі INTERNET Управління.

3.21) Здійснює адміністрування роботи локальної мережі Управління.

3.22) Забезпечує безвідмовне функціонування засобів зв’язку, оповіщення та обчислювальної техніки Управління.

3.23) Організовує профілактичний огляд, ремонт обчислювальної техніки, периферійного обладнання, засобів зв'язку та оповіщення.

3.24) Виконує роботи пов’язані із впровадженням та використанням новітньої обчислювальної техніки та інформаційних технологій в діяльність Управління.

3.25) Здійснює контроль за періодичністю проведення інвентаризації фонду джерел протипожежного водопостачання, проводить конкурс на краще утримання джерел протипожежного водопостачання, проводить моніторинг та вживає заходів щодо покращення утримання джерел протипожежного водопостачання.

3.26) Бере участь у заходах з мінімізації та ліквідації наслідків НС пов’язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час антитерористичних операцій.

3.27) Забезпечує постійну готовність підпорядкованих сил і засобів до оперативного реагування на НС, пожежі, інші події, рятування людей та надання допомоги населенню.

3.28) Здійснює перевірку та аналіз стану готовності підпорядкованих підрозділів до дій за призначенням.

3.29) Організовує в установленому порядку залучення авіації до проведення авіаційних робіт з пошуку та рятування та пожежегасіння.

3.30) Здійснює постійний збір та обробку оперативної інформації про НС та НП різного характеру, чіткого знає оперативну обстановку в межах області.

3.31) Організація роботи ОКЦ здійснюється:

цілодобово у 4 зміни. До складу чергової зміни ОКЦ входять: начальник зміни, старший помічник начальника зміни (з питань оперативного реагування), помічник начальника зміни (з питань оперативного реагування), помічник начальника зміни (з питань оперативно-диспетчерської служби) та диспетчер;

під час несення служби начальник зміни ОКЦ підпорядковується начальнику Управління, його заступникам, а в порядку організації служби –  начальнику ОКЦ;

безпосереднє керівництво черговою зміною ОКЦ під час несення служби здійснює начальник зміни ОКЦ. Начальник зміни несе персональну відповідальність за роботу особового складу зміни ОКЦ;

залучення особового складу зміни ОКЦ до виконання завдань, що непередбачені посадовими інструкціями, припускається у виключних випадках за особистим розпорядженням начальника Управління;

час прийому - передачі чергування посадовими особами ОКЦ встановлюється розпорядком дня затвердженим начальником Управління і повинен співпадати із часом прийому - передачі чергування черговими змінами пожежно та аварійно-рятувальних підрозділів області;

перед заступанням на чергування особовий склад зміни вивчає оперативну обстановку в регіоні, питання, що знаходяться на контролі, проведену роботу за минулу добу, приймає документацію та майно згідно з описом. Про результати прийому – передачі чергування начальники змін, що заступають та змінюються, доповідають начальнику ОКЦ, або особі що виконує його обовязки, та з його дозволу проводять зміну особового складу;

до самостійного виконання службових обов’язків знов призначені працівники ОКЦ допускаються тільки після проходження стажування в відповідній посаді та складання заліків з оформленням відповідних документів (відомість прийому заліків, наказу начальника Управління про допущення до роботи);

у разі відсутності штатних працівників ОКЦ, до роботи в складі зміни можуть залучатися працівники Управління за напрямками діяльності, які пройшли відповідне стажування в ОКЦ;

 

СЕКТОР ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

СЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СЕКТОР ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

для організації виконання функціональних обов’язків зміні ОКЦ виділяються службові приміщення: робочий кабінет, оперативний зал, кімната для відпочинку, роздягальня, душове приміщення, кімната для приготування та прийому їжі, гараж для стоянки оперативного-чергового автомобіля. Службові приміщення обладнуються необхідним інвентарем та меблями, забезпечуються засобами організаційної та комп’ютерної техніки з необхідним програмним забезпеченням, засобами зв'язку, необхідними нормативно-правовими актами, довідковими матеріалами та оперативно-черговим автомобільним транспортом;

форма одягу для зміни ОКЦ встановлюється начальником Управління виходячи з режиму несення чергування та пори року. Особовий склад ОКЦ зобов’язаний мати при собі службове посвідчення встановленого зразка;

з метою належного утримання службових приміщень, вони закріплюються за особовим складом чергових змін ОКЦ із розрахунку : перша чергова зміна – головне чергове приміщення; друга чергова зміна – спальне приміщення; третя чергова зміна – санвузол, душ, коридор до кухні; четверта зміна – кухня.

    Твіт