ГоловнаПРО ГУ ДСНСІсторія
 Версія для друку

Історія Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Тернопільській області

 

На територiї захiдних областей України, якi з 1795 року входили до складу Австроугорської iмперiї, до 1863 року пожежної охорони, як такої не iснувало. Вiдповiдальнiсть по гасiнню пожеж покладалась на гiмнастично-спортивнi товариства "Сiч" та "Сокiл", на озброєннi яких знаходились ручнi помпи австрiйського виробництва типу "Челлендж".

Тiльки в 1865 роцi в малопольщi органiзується перша пожежна охорона в м. Краковi, яка пiзнiше була узаконена державною владою це сталося випадково. В Кракiв приїхав цiсар Францiшек Юзеф 1, якого зустрiчала i добровiльна пожежна охорона.

Австрiйський державний дiяч зацiкавився цiєю органiзацiєю. Про складне положення пожежної охорони Францiшека Юзефа 1 проiнформував тодiшнiй намiсник Галиччини граф Агенор Голуховський. Завдяки йому вiд 1865 року було узаконено iснування пожежної охорони. Вiн добився вiд уряду затвердження статуту пожежної охорони та нормальної її органiзацiї. Iншими словами, вiн став iнiцiатором законного iснування пожежних команд.

В iнтересах пожежної безпеки iнiцiативу органiзацiї пожежних команд взяло на себе "Кракiвське товариство взаємних забезпечень".  З цього часу кiлькiсть пожежних команд швидко зростає. Однi з перших команд були органiзованi в м. Городку поблизу Львова, м. Тирновi, м. Вадовiце, м. Станiславi, м. Львовi, м. Бохiї, м. Бродах, м. Перемишлi, м. Самборi. Протягом семи рокiв з 1865 по 1872 роки на Галиччинi нараховується 30 пожежних команд. Кожна команда дiяла згiдно власних правил. Тому в 1872 роцi виникла необхiднiсть створити союз, який би регулював роботу органiв пожежної охорони.

На з'їздi, який вiдбувся 25 серпня 1872 року в м. Величцi було створено союз, опрацьовано статут i розпочато роботу по його затвердженню. Протягом наступних рокiв прийнятi рiшення не виконувались. Даремно очiкуючи, Львiвська добровiльна пожежна охорона в 1874 роцi доручила виконання рiшень союзу члену керiвництва Генрiху Реваховичу, редактору "Львiвського кур'єра".  З цього часу справа посунулась вперед i 6 вересня 1875 року було створено органiзацiю пiд назвою "Крайовий союз добровiльної пожежної охорони королiвства Галiцiї Людомерiї з великим Кракiвським князiвством".

Пiсля затвердження статуту 30 вересня 1875 року у Львовi вiдбувся перший формальний з'їзд. В ньому взяло участь 57 делегацiй iснуючих добровiльних пожежних команд, з яких чотири мiськi: м. Львова, м. Перемишля, м. Кракова i з Тернополя. Всього на з'їздi було 306 делегатiв. Делегати обрали керiвництво.

В 1914 роцi пожежники були мобiлiзованi в бойовий вiддiл Польського легiону, яким командував член Керiвної Ради    Союзу пожежних полковник Карель Бачинський.

В 1925 роцi на честь 50-рiччя iснування малопольського Союзу пожежної охорони в м. Львовi вiдбувся 18-й загальнодержавний з'їзд пожежних. В роботi з'їзду взяли участь 5 тисяч пожежних делегатiв. На полiгонi у м. Сокалi були проведенi показовi навчання пожежних. Тут було зiбрано понад 20 тисяч чоловiк. Були навiть закордоннi делегацiї. В 1926 роцi в Тернопiльському воєводствi (областi) створюється пожежний iнструкторат при Малопольському Союзi пожежної охорони, а в 1928 роцi iнструкторат пожежництва, для якого Малопольський Союз пожежної охорони видiлив окреме бюро разом з персоналом помiчникiв. Цього ж року на 20 з'їздi, який проходив в м. Бережанах Тернопiльського воєводства змiнено статут i обрано президента.

В Тернопiльському воєводствi вiдбувся з'їзд працiвникiв пожежної охорони. З початку утворення пожежної охорони на Тернопiллi було 22 районних з'їзди.

До 1939 року в Тернопiльськiй областi нараховувалося 670 добровiльних пожежних команд з особовим складом 10945 чоловiк.  Найкращий стан пожежної охорони на Тернопiльщинi по кiлькостi команд був до 1939 року:

На той час пожежнi пiдроздiли Тернопiлля були озброєннi ручними та паровими насосами, бочковозами на кiннiй тязi.

 

За радянських часiв Тернопiльська мiська пожежна охорона сформована у вереснi 1939 року на базi пожежної команди Польщi, яка дислокувалась по вул. Червоноармiйськiй, в спецiально побудованому пожежному депо. Всього особового складу налiчувалося 70 чоловiк. На озброєннi перша пожежна команда мала двi автоцистерни "Фiат", автонасос "Шкода", вантажний та легковий автомобiлi.

В жовтнi 1939 року сформована друга пожежна команда по вул. Котляревського, яка мiстилася в пристосованому примiщенi. Друга пожежна частина налiчувала особового складу 34 чоловiки, а на озброєннi мала лише автонасос "Шкода".

В липнi 1941 року пожежнi команди були евакуйованi в схiднi областi СРСР, а в березнi 1944 року, пiсля визволеня Тернополя, знову була органiзована пожежна охорона на базi пожежної частини по вул. Котляревського, примiщення пожежного депо першої частини на той час були повнiстю зруйнованi. До 1944 року особовий склад частини нараховував 104 чоловiки, а на озброєннi були два автонасоси, два бочковози на кiннiй тязi та вантажний автомобiль, на якому була встановлена мотопомпа "Леополiс". Така технiка була на озброєннi Тернополян до 1946 року. Цього року мiська пожежна охорона отримала вантажнi автомобiлi "ЗIС - 5", "Форд - 8", "МРУДС" i "Форд - 4", якi були переобладнанi пiд пожежнi i введенi в бойовий розрахунок.

В жовтнi 1944 року 39 чоловiк зi штату пожежної команди м. Тернополя переведено в м. Пiдволочиськ, де була створена районна пожежна команда.

В квiтнi 1958 року в м. Тернополi введено посаду iнструктора газодимозахисної служби.

До 1969 року в Тернополi була лише одна пожежна команда, яка налiчувала 82 чоловiк особового складу. У 1969 роцi в Тернополi органiзована ще одна пожежна частина з кiлькiстю особового складу 42 чоловiка та створено загiн з 10 чоловiк для обслуговування пожежної технiки.

Згiдно наказу МВС УРСР вiд 14.04.1981 року i УМВС Тернопiльського облвиконкому вiд 06.05.1981 року N45 на базi ППЧ-1 створено самостiйну воєнiзовану пожежну частину. З цього моменту в Тернопiльськiй областi розпочалась воєнiзацiя пожежних пiдроздiлiв.

Радикальні зміни в структурі служби розпочались з переведення пожежної охорони з Міністерства внутрішніх справ до Міністерства з надзвичайних ситуацій. 27 січня 2003 року Президент України підписав Указ „Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки та захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій”, цей документ став для МНС програмою реформаторського змісту для створення єдиної рятувальної служби: державної за формою і народної по суті. Так як пожежники мають спеціальну підготовку та необхідне обладнання для ліквідації наслідків широкомасштабних катастроф – рятувальна служба створена на базі пожежної охорони.

З метою організації гасіння пожеж в сільській місцевості у 2003 році в області створено15 місцевих пожежних команд, 13 з яких – на базі ліквідованих професійних пожежних частин. На той час в них працювало 89 чоловік особового складу, налічувалось 16 одиниць техніки.

Для досконалої координації дій цих пожежних команд уже наступного року, 13 лютого, розпорядженням Тернопільської обласної державної адміністрації було утворено обласний загін місцевої пожежної охорони.

Лише за 2006 рік спільними зусиллями обласного загону місцевої пожежної охорони, райдержадміністрацій, сільських та селищних рад, за сприяння Головного управління в області створено 5 МПК. Сьогодні в нашій області повноцінно функціонує 22 місцеві пожежні команди, на їхньому озброєнні – 23 пожежно-рятувальних автомобілі, тут працює 185 чоловік особового складу. Третю частину пожеж в сільській місцевості ліквідовують саме рятувальники МПК.

З того дня, як на Чорнобильській АЕС вибухнув реактор, в України розпочався новий етап в історії. Щоб увіковічнити героїв-чорнобильців 25 квітня 2005 року в м. Бережани, на території районного відділу МНС був закладений наріжний камінь монументу пам’яті тих, хто загинув наслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи.

Того ж року на подвір’ї Головного управління спорудили пам’ятник святому Флоріану, якого вшановують у багатьох країнах. За біблейськими мотивами, святий великомученик Флоріан завжди вставав на захист простих людей. Здавна вірили, що цей святий оберігає поля та домівки від вогню і зображали його з кухликом води. І до сьогодні вірять, що святий Флоріан є покровителем і охоронцем пожежників.

Від тоді, як організували першу пожежну охорону пройшло чимало часу. З кожним роком все більше удосконалюється система керівництва Міністерства надзвичайних ситуацій. Саме тому з метою удосконалення процесу управління та оптимізації організаційних структур 21 лютого 2006 Управління МНС України в Тернопільській області реорганізували в Головне управління МНС України в Тернопільській області. Сьогодні його очолює генерал-майор служби цивільного захисту Лукавий Євген Теодозійович.

Влітку цього ж року на базі частини технічної служби (ЧТС) Головного управління МНС України в Тернопільській області створили аварійно-рятувальний загін, до якого увійшли аварійно-рятувальна частина, частина спеціальної пожежної техніки, ремонтно-допоміжна частина, а також підрозділи управління та забезпечення.

6 грудня 2006 року відкрили оновлене приміщення Тернопільського районного відділу ГУ МНС України. Раніше у грудні 2001 року завдяки спільним зусиллям райдержадміністрації та відділу пожежної охорони на основі договору купівлі-продажу пожежне депо ВАТ «Текстерно» перейшло у власність СДПЧ-14 Тернопільського р-ну.

Утримання такої великої кількості адміністративних будівель по всій області потребує постійних матеріальних витрат, проте продовжується робота з відновлення та реконструкції приміщень Теребовлянського, Бучацького, Чортківського, Збаразького, Бережанського, Кременецького районних відділів. Готується до здачі добудований п’ятий поверх адміністративного корпусу Головного управління області.

Неабияких здобутків досягли молоді спортсмени збірної команди області. У 2006 році на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулись змаганнях з пожежно-прикладного спорту. Один з членів молодіжної команди Головного управління – Сергій Потребко став чемпіоном з подолання 100-мерової смуги з перешкодами серед юнаків старшої вікової групи. Таким чином, з результатом 16.45 секунд встановив рекорд України.

В лютому 2006 року Управління МНС України в Тернопільській області реорганізовано в Головне управління. Невдовзі реорганізація торкнулась й Частини технічної служби, у червні 2006 року її було ліквідовано та створено Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління МНС України в Тернопільській області. У цьому ж році також здано в експлуатацію 14-тиквартирний житловий будинок для співробітників районного відділу Підволочиського району. А 6 грудня 2006 року, в рамках святкування 40-річчя створення Тернопільського району, урочисто відкрито реконструйоване адміністративне приміщення пожежного депо 14-ї самостійної державної пожежної частини Тернопільського районного відділу Головного управління МНС України в Тернопільській області.

У 2007 році, триває реорганізація служби. У квітні місяці в області ліквідовані всі професійні пожежні частини та створені підпорядковані державні пожежні частини районів Головного управління МНС України в Тернопільській області.

Пожежно-рятувальна служба Тернопільщини поступово оновлюється. Зводяться новобудівлі пожежних депо, проводиться робота з реконструкції вже діючих. Так, 23 липня 2009 році відбулось урочисте відкриття нової будівлі Заліщицького районного відділу та пожежного депо 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління МНС України в Тернопільській області. А невдовзі, у 2010 році у Бучацькому районі завершено будівництво та відкрито нову будівлю 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. У 2011 році у Теребовлянському районі завершено будівництво та відкрито нову будівлю пожежного депо 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Ще через рік, у 2012 році у Монастириському районі завершено будівництво та відкрито нову будівлю пожежного депо 19-ї державної пожежно-рятувальної частини, а у Козівському районі розпочато будівництво сучасного пожежного депо 18-ї державної пожежно-рятувальної частини з адміністративними приміщеннями.

У 2010 році зміни торкнулися Головного управління МНС України в Тернопільській області, яке з грудня 2010 року реорганізоване в Управління МНС України у Тернопільській області. Реорганізацію продовжено у 2012 році. У січні на базі Управління створено Територіальне управління МНС України у Тернопільській області.

У квітні 2012 року всі самостійні державні пожежно-рятувальні частини й підпорядковані державні пожежно-рятувальні частини району реорганізовано в державні пожежно-рятувальні частини Територіального управління МНС у Тернопільській області. У грудні 2012 Міністерство з надзвичайних ситуацій України реорганізовано в Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

У 2013 році Територіальне управління МНС України у Тернопільській області ліквідовано та на його базі створено Управління ДСНС України у Тернопільській області. Цього ж року скорочено 2-гу державну пожежно-рятувальну частину Територіального управління МНС України у Тернопільській області та створено 1-й державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України у Тернопільській області.

17 вересня 2013 року в Тернополі на вул. Лесі Українки, 6, урочисто відкрито Консультаційний центр Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Його створено з метою організації, розвитку і поширення системи інформування та консультування населення з питань реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки на регіональному рівні. Для надання консультацій громадянам завжди готові висококваліфіковані спеціалісти. Консультація надаватиметься, як під час особистого прийому, так і по телефону й в мережі Інтернет.

20 жовтня 2013 року, з нагоди 500-річчя міста, у Скалаті, відкрито оновлене приміщення пожежного депо, де завдяки зусиллям працівників підрозділу було здійснено повну реконструкцію будівлі та впорядковано прилеглу територію – створено належні умови для чергування персоналу.

Разом з оновленням служби з’являються й нові спеціальні підрозділи. Так, у серпні 2013 року, в складі аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області створено відділення водолазно-рятувальних робіт, а у липні 2014 року – відділення радіаційного та хімічного захисту.

У квітні 2014 року вийшов на заслужений відпочинок генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, який протягом 19 років очолював пожежно-рятувальну службу області та зробив великий вклад у її розвиток. На зміну йому, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області очолив полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Його першим заступником призначено підполковника служби цивільного захисту Ігоря Павука, заступником з державного нагляду та контролю – полковника служби цивільного захисту Романа Терлецького, з реагування на надзвичайні ситуації – полковника служби цивільного захисту Юрія Берестецького, на заступника начальника Управління Олександра Гавуру – покладено обовязки з координації роботи відділу організації заходів цивільного захисту.

В зв’язку з подіями на сході України, розпорядженням голови Тернопільської ОДА від 02.07.2014 №258-од «Про соціальне забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції» створено Міжвідомчий обласний координаційний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням внутрішньо переміщених осіб. Координацію роботи штабу покладено на Управління ДСНС України у Тернопільській області. Того ж року у Тернопільській області було зареєстровано 2727 внутрішньо переміщених осіб (з них 680 неповнолітні): з АР Крим – 174 особи; з району проведення АТО – 2553 особи. Всі прибулі тимчасово розміщені в приватному секторі, об’єктах соціального захисту та готелях області.

17 вересня 2014 року, з нагоди Дня рятівника та Дня вшанування образу Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини в Тернополі на території обласного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій урочисто відкрили та освятили каплицю «Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини». Ікона Божої Матері «Неопалима купина» є святинею для тих, хто бореться з вогнем, захисницею від пожеж та блискавок і особливим образом Пресвятої Богородиці, який допомагає вогнеборцям у їх небезпечній роботі.

2015 рік відзначився як продуктивний щодо міжнародного співробітництва. Завдяки тісній співпраці із закордонними колегами проведено навчання фахівців Управління за кордоном, обмін офіційними делегаціями, оздоровлення дітей та поповнено матеріально-технічну базу Управління. Зокрема, делегація Управління побувала у місті Брауншвайг (Нижня Саксонія, Німеччина) де було досягнуто домовленостей щодо подальшої співпраці. Також, впродовж року, на запрошення команди Познанської школи аспірантів Державної пожежної охорони, Краківської вищої школи аспірантів у м. Ястжебне-Здруй та Шльонського Коменданта Державної пожежної служби Республіки Польща 7 груп, а це 40 фахівців підрозділів Управління, прийняли участь у ряді теоретичних та практичних навчань та тренінгів. Впродовж року польські колеги передали тернопільським рятувальникам 3 одиниці спеціальної техніки: спеціальний автомобіль хімічного захисту на базі «Jelcz», мікроавтобус для перевезення особового складу на базі «Wolksvagen T4» та пожежно-рятувальний автомобіль IVEKO.

4 серпня 2015 році в Тернополі на вул. Сагайдачного, 1, виникла одна з найбільш резонансних пожеж останніх років. Внаслідок специфічних елементів конструкцій будинку полум’я стрімко поширилась пустотілими дерев'яними перекриттями та вентиляційними каналами. Загальна площа пожежі становила 750 м.кв. Керівником гасіння пожежі було оголошено підвищений номер виклику та залучено відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту міста, сили і засоби з усіх пожежно-рятувальних підрозділів міст Тернополя та Збаража. До ліквідації пожежі залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 56 чоловік особового складу. Завдяки вмілим та професійним діям особового складу пожежу ліквідовано з мінімальними збитками.

23 лютого 2016 між обласною державною адміністрацією та державною службою з надзвичайних ситуацій підписано меморандум про співпрацю. Від так Тернопільщина стала учасником пілотного Проекту результатом якого стане економічно бґрунтована та ефективна модель цивільного захисту, яка функціонуватиме в межах тієї чи іншої територіальної громади. 

25 березня 2016  року, під час робочого візиту Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколи Чечоткіна до Тернополя, підписано План основних заходів Пілотного проекту щодо організації цивільного захисту населення об’єднаних територіальних громад, що утворились відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» на території області. 

23 серпня 2016 року на територій Великогаєвецької об’єднаної територіальної громади Тернопільського району, в ході реалізації плану заходів щодо реалізації Пілотного проекту про створення місцевих пожежних команд та розвитку добровільної пожежної охорони в Україні, урочисто заступила на чергування перша в нашій державі добровільна пожежна команда.

Вітаючи працівників новоствореного пожежного формування з початком нелегкої та вкрай важливої й потрібної громаді роботи начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей наголосив, що створення пожежної команди значно полегшить роботу підрозділів ДСНС. «Ми не зупинятимемося на досягнутому, а будемо продовжувати роботу, спрямовану на те, щоб навіть у найвіддаленіших, селах області діяли підрозділи місцевої пожежної охорони». 

5 вересня 2016 року в службове відрядження на Схід України проводжали колег, рятувальників-піротехніків. Вони проводитимуть гуманітарне розмінування в зоні проведення АТО.

18 вересня 2016 року в селищі Вишнівець Збаразького району відзначили 70-у річницю з часу створення місцевого підрозділу пожежної охорони. 

23 вересня 2016 року, на Тернопільщині, в селі Литячі Заліщицького району створено добровільну пожежну команду (другу в області з початку поточного кварталу). Цього дня з нагоди відкриття нового пожежного підрозділу сюди завітало чимало гостей: зокрема, представники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, делегація обласного Управління ДСНС, перші особи області та району, представники органів місцевої виконавчої влади та сільської громади. Радник Міністра внутрішніх справ України Анастасія Дєєва подякувала за виконану роботу та відзначила, що Тернопільська область в Україні є флагманом в напрямку створення місцевих та добровільних пожежних формувань.

6 жовтня 2016 року в Трускавці відбувся гала-концерт VІ Всеукраїнського фестивалю героїко-патріотичної пісні «Моя Україна – єдина країна» серед працівників органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС України, ветеранів та пенсіонерів служби цивільного захисту. В номінації «Краща пісня про пожежно-рятувальну службу» перемогу здобула представник Управління ДСНС у Тернопільській області Олена Міхненко, з піснею «Героям Чорнобиля».

18 жовтня 2016 року, в м.Тернопіль на вулиці Котляревського, 22а, на території 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону відбулись урочистості, з нагоди введення в експлуатацію новозбудованого службового гаража на три виїзди, а також відкриття реконструйованої навчальної башти. Заходи приурочили до тридцять п’ятої річниці реорганізації міської пожежної охорони в воєнізовану.

21 жовтня 2016 року в селищі Микулинці Теребовлянського району відбулося урочисте відкриття 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Теребовлянського районного відділу ДСНС України у Тернопільській області. 

28 листопада 2016 року відійшов у вічність ветеран пожежної охорони підполковник внутрішньої служби у відставці Михайло Васильович Сорока. Його серце перестало битися на 72-му році життя. Майже 40 років свого життя він віддав службі в пожежній охороні. Працював на керівних посадах, від старшого інженера, і аж до заступника начальника Відділу державної пожежної охорони. Був свідком і безпосереднім учасником становлення пожежно-рятувальної служби краю, неодноразово приймав участь у гасінні складних пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проявляючи рішучість та самовідданість, за що неодноразово заохочувався. В його активі чимало винагород, серед яких відзнаки МВС СРСР «За бездоганну службу» І, ІІ та ІІІ ступенів, нагрудні знаки «Кращий працівник пожежної охорони» та «За відзнаку в службі», Почесна відзнака МНС України, медаль «За бездоганну службу» ІII ступеня та інші.

З 26 листопада по 4 грудня 2016 року, в рамках співпраці між оперативно-рятувальними службами Шльонського воєводства Республіки Польща та Управління ДСНС України у Тернопільській області, працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення взяли участь у навчально-тренувальних зборах по підготовці рятувальників спеціалізованих пошуково-рятувальних груп на базі спеціальної пожежно-рятувальної частини м. Ястшембе-Здрой. 

19 грудня 2016 року в Борщівському районі, на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області урочисто відкрили контрольний пост газодимозахисної служби, де, в подальшому, борщівські вогнеборці обслуговуватимуть апарати для захисту органів дихання, що перебувають у бойовому розрахунку частини.

27 грудня, за подання Тернопільського міського відділу Управління ДСНС України в області та сприяння Тернопільської міської ради, комунальне підприємство «Тернопільводоканал» встановило в м.Тернопіль 2 сучасні пожежні гідранти австрійського виробництва.

У 2016 році команда Служби порятунку «101» ставала неодноразовим призером серед збірних ФСТ «Динамо» з різних видів спорту. Рятувальники демонстрували достойні спортивні результати, відміні бійцівські якості та здатність до кінця боротися за перемогу. За підсумками комплексного заліку «Динаміади-2016» об`єднаний колектив фізичної культури Управління ДСНС України у Тернопільській області став переможцем!

3 лютого 2017 року матеріально технічна база працівників поповнилась спецтехнікою та іншим спорядженням, необхідним для виконання завдань за призначенням. Піротехніки У ДСНС отримали позашляховик, обладнаний на базі Mitsubishi L200, сучасний ноутбук, обладнаний спеціальним програмним забезпеченням. Також рятувальникам вручили дизельний генератор, водяний насос, апарати на стисненому повітрі, панорамні маски та інше спорядження.

4 лютого 2017 року працівники Управління ДСНС України у Тернопільській області доправили на Схід країни понад 20 тон гуманітарного вантажу, призначеного для мешканців м.Авдіївка Донецької області, які постраждалих внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку проросійських бойовиків. 

З 12 по 17 березня 2017 року делегація Управління ДСНС України у Тернопільській області, на чолі з Першим заступником начальника Управління підполковником служби цивільного захисту Ігорем Павуком побувала з робочим візитом в Республіці Литва. Рятувальники вирушили туди на запрошення мера міста Шиляле.

7 квітня 2017 року в Тернополі, за участю Віце-прем'єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, Голови ДСНС Микола Чечоткіна та Голови Тернопільської ОДА Степана Барни відбулася церемонія передачі пожежної техніки рятувальникам регіону та територіальним громадам. Вогнеборці отримали три нові пожежні автомобілі на базі шасі МАЗ, загальною вартістю понад 11 млн. грн., що закуплені за кошти державного бюджету у 2016 році. Техніка передана до 3-ї пожежної частини Тернопільського району, 5-ї пожежної частини Кременецького району та 8-ї пожежної частини Борщівського району.

22 травня 2017 року зі сходу України, після виконання завдань за призначенням повернувся медичний розрахунок Управління. Олена Міхненко, Юрій Станкевич та Андрій Пухальський – лікар, фельдшер та санінструктор-водій, на санітарному автомобілі, забезпечені усім необхідним медичним майном та обладнанням протягом 60 днів здійснювали медичне забезпечення зведеного загону ДСНС України в зоні проведення антитерористичної операції.

6 липня 2016 року Підгаєцьким вогнеборцям вручили ключі від нового пожежного-рятувального автомобіля, обладнаного на базі шасі МАЗ та придбаного за кошти державного бюджету. Від райдержадміністрації працівники частини отримали захисні костюми Л - 1, а від Управління ДСНС - ізолюючі дихальні апарати зі стисненим повітрям Drager в комплекті зі сталевими балонами та панорамними масками. Також рятувальникам передали пожежні каски, гідравлічні розтискачі, ножиці та домкрат, подаровані польськими колегами, в рамках співпраці Підгаєцької міської ради з міською владою м. Щегом (Республіка Польща).

7 липня 2017 року урочисто заступила на своє перше чергування місцева пожежна команда в с. Шляхтинці Тернопільського району. З нагоди відкриття новоствореного підрозділу завітало чимало гостей, в числі яких керівництво області та району, делегація обласного Управління ДСНС, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та сільської громади.

3 серпня 2017 року в селі Озеряни Борщівського району урочисто заступила на чергування новостворена місцева пожежна команда. Цей підрозділ обслуговуватиме 5 населених пунктів Озерянської об’єднаної територіальної громади, де загалом проживає 2640 мешканців.

20 вересня 2017 року делегація вогнеборців з Канади вручила українським колегам з Тернопільської області матеріально-технічну допомогу, зібрану, в якості пожертви, представниками пожежного департаменту м.Едмонтон, волонтерської організації Firefighter Aid for Ukraine - Amigo Relief Missions, Ltd., за підтримки тернопільського Ротарі-Клубу та Провінційної Ради Альберти – Конгресу Українців Канади.

28 вересня 2017 року на Тернопільщині, в селі Коцюбинці Гусятинського району, створено ще один, вже третій в області, з початку 2017 року, підрозділ місцевої пожежної охорони.

3 жовтня 2017 року в селі Ілавче Іванівської об’єднаної територіальної громади Теребовлянського району розпочала чергування новостворена місцева пожежна команда (четверта, створена в області з початку 2017 року). Це вже двадцять восьмий, за рахунком, підрозділ місцевої пожежної охорони на Тернопільщині та третій, що створений у Теребовлянському районі.

 

 

    Твіт